Dôležité kontakty

Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy (podľa ISO 37001 - protikorupčné riadenie)

pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)

 

Výtlky, kosenie, neporiadok?

podnety@ruzinov.sk

 

Nefunguje verejné osvetlenie?

tsb.sk/ podnety, podnety@tsb.sk 0800 555 575

 

Vozidlo parkuje na tráve alebo mimo parkovacích miest? Vandalizmus?

mestská polícia – 159

 

Odvoz nadrozmerného odpadu?

www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)

 

Kto je vlastníkom pozemku?

www.zbgis.sk

 

Problém s MHD?

+ 421 2 5950 5950 info@dpb.sk

 

Vydanie: Jún 2024