Dotácie 2020 - Priháste svoj projekt

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Už od stredy 5. februára sa môžete uchádzať o finančný príspevok na svoj projekt. Nové pravidlá umožňujú žiadať o príspevky až do výšky 20-tisíc eur a výrazne zjednodušili ako podávanie žiadostí, tak aj ich vyhodnocovanie.

Minulý rok podporila mestská časť 57 žiadostí v celkovej výške 223-tisíc eur. O presnej sume, ktorú komisia rozdelí tento rok, rozhodnú poslanci v rámci hlasovania o rozpočte.

Čo podporíme?

Poskytované finančné prostriedky sú určené na podporu ako profesionálnych, tak aj amatérskych aktivít v rámci širokého spektra aktivít – od kultúrno-spoločenských, cez vzdelávacie, športové až po projekty orientované na sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia alebo rozvoj komunitného života. Podľa nových pravidiel je možné žiadať o podporu pre dva typy projektov – komunitné alebo rozvojové. V prípade komunitných aktivít ide o príspevky vo výške minimálne 500 a maximálne 5.000 eur, pokiaľ ide o rozvojové projekty, podpora mestskej časti môže byť od 5.000 do 20.000 eur.

Podmienky poskytnutia

Ak máte pripravených viacero projektov, musíte sa rozhodnúť, ktorý predložíte. Jednou z podmienok je totiž to, že v kalendárnom roku môže uchádzač predložiť len jeden. Ak ich doručíte viac, vylúčené budú všetky. Dotácia sa neposkytuje ani na ukončené aktivity. V prípade návrhov, ktoré počítajú aj s výstavbou, treba doložiť o.i. aj vlastnícke, resp. iné právo k nehnuteľnosti.

Menej byrokracie

Ďalšou novinkou je zjednodušenie procesu podávania žiadostí. Zatiaľ čo v minulosti museli uchádzači posielať svoje projekty poštou alebo ich odovzdávať do podateľne, od tohto roku sa akceptujú len elektronické podania.

Workshop pre uchádzačov

Pre potenciálnych uchádzačov pripravila dotačná komisia špeciálny workshop, na ktorom sa dozvedia odpovede na všetky svoje otázky. Prezentácia sa uskutoční v utorok 11. februára o 17:30 v Dome kultúry Ružinov. Celé znenie výzvy bude zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk v deň jej vyhlásenia. V prípade otázok môžete písať na dotacie@ruzinov.sk.

 

Vydanie: Január - Február 2020