Dotácie 2021: Prihláste svoje projekty a pomôžte Ružinovu

Najlepšie dokážeme pomôcť na mieste, ktoré poznáme. Práve preto mestská časť vyčlenila 150-tisíc eur na podporu aktívnych Ružinovčanov. Túto sumu pre tento rok v rozpočte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva na financovanie profesionálnych, ale aj amatérskych projektov komunitného a rozvojového charakteru. Termín na doručenie žiadostí je 22. marec 2021.

Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila rozpočet, podpory týchto projektov sa mestská časť nevzdala.

Oblasti podpory

Desať rokov skúseností dotačného (predtým grantového) programu umožnilo presne zadefinovať oblasti, ktoré sú pre Ružinovčanov dôležité. A rovnako ako vlani aj tento rok majú uchádzači možnosť predkladať nielen štandardné komunitné projekty, ale aj väčšie – rozvojové. V hľadáčiku sú projekty na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne v oblasti vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia a rozvoja komunitného života.

Len jeden projekt

Ak aj máte viacero nápadov, rozhodnúť sa musíte pre jediný. Uchádzač totiž môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej alebo jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie. Pravidlá sú v tomto prípade nekompromisné. V prípade, že jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí, vyradené z rozhodovania budú všetky. Možnosť, že by si mohol neskôr vybrať len jeden z nich, v tomto prípade neexistuje.

Komunitný vs. rozvojový

Na veľkosti projektu nezáleží. Poslanci vytvorili rovnako priestor pre malé projekty za niekoľko sto eur, ako aj pre tie väčšie. Komunitná dotácia má podporiť krátkodobé projekty, zamerané najmä primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, prípadne tvorivé dielne. Na komunitné dotácie je predbežne vyčlenených 70 percent z celkovej sumy, t.j. 105-tisíc eur.

Rozvojová dotácia má pomôcť zabezpečiť celoročné fungovanie organizácie a jej rozvoj. Podmienkou je však jej minimálne trojročná existencia, počas ktorých overiteľne podporovala aktivity v našej mestskej časti. Takáto dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďalší rozvoj organizácie. Na tento typ projektov je vyhradených 30 percent finančného balíka, t.j. asi 45-tisíc eur.

Aký je postup?

V prípade, že už máte hotový projekt a zozbierali ste všetky prílohy, ktoré treba k žiadosti priložiť, môžete ju podať až do 22. marca. Nasledovať bude spracovanie žiadosti miestnym úradom a preverenie, či obsahuje všetky potrebné náležitosti. Úplné žiadosti bude potom posudzovať dotačná komisia, ktorá uchádzačov vyzve, aby predložili dodatočne povinné prílohy. Komisia predloží schválené projekty na podpis starostovi a nasledovať bude podpis zmluvy.

Podrobné informácie a presný postup podávania žiadostí nájdete na oficiálnej stránke www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Marec 2021