Dotácie Mestskej časti na rok 2024

TERMÍN NA DORUČENIE PROJEKTOV 11. MAREC 2024

 kultúrno - spoločenské aktivity

 vzdelávanie

 telovýchova, šport a mládež

 sociálna oblasť

 ochrana a tvorba životného prostredia

 rozvoj komunitného života

Ružinov aj tento rok prostredníctvom komunitných a rozvojových dotácií podporí profesionálne, ale aj amatérske aktivity pre obyvateľov mestskej časti. Podrobné informácie o podmienkach a spôsobe podávania žiadostí nájdete na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Február 2024