Dotazník: Tvorme spolu systém verejnej osobnej dopravy v kraji

Za účelom skvalitnenia verejnej dopravy v Bratislavskom kraji je pre cestujúcu verejnosť pripravený dotazník, ktorý je zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na organizáciu dopravy.

Vyplnením dotazníka pomôžete pri ďalšom rozhodovaní o zmenách v doprave a pri rozvoji Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Odkaz na dotazník sa nachádza na webe www.idsbk.sk na hlavnej stránke, prípadne priamo. Dotazníky je možné vyplniť do 15.10.2016.

 

Vydanie: Október 2016