Druhá zmena

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Ružinovskí poslanci sa na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva venovali aj aktuálnemu rozpočtu, konkrétne jeho druhej zmene.

Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia i jeho očakávaný vývoj do konca rozpočtového roka si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek. „Mestská časť minulý rok hospodárila s prebytkom, takže na základe toho sme upravovali rozpočet na aktuálny rok. Nárast príjmov je viac ako 4 milióny eur a tieto peniaze sme prerozdelili do viacerých oblastí,“ povedal ružinovský starosta Dušan Pekár. V zmene rozpočtu išla značná finančná injekcia na rozširovanie kapacít v materských školách, 400-tisíc eur poputuje napríklad na Šťastnú, kde v areáli už existujúcej materskej školy pribudnú ďalšie priestory. Na to sčasti prispeje aj súkromný investor. „Ide o výrazné investície do majetku Ružinova v tomto roku. Povedal by som, že sú to také základné okruhy, kam pôjdu peniaze. Zateplenia základných škôl, zvyšovanie kapacity v škôlkach a rekonštrukcia komunikácii a chodníkov,“ zhrnul zmenu rozpočtu poslanec Martin Vojtašovič, ktorý je zároveň predseda finančnej komisie. Zmena rozpočtu sa týkala aj financií pre Ružinovský športový klub, revitalizácie okolia jazera Rohlík a poslanci tiež schválili aj dotáciu pre ružinovskú televíziu. „Mám radosť, že sa našli peniaze aj pre ružinovskú televíziu. Tieto financie sú potrebné na globálnu rekonštrukciu vysielacej techniky a kamerového parku. Tieto položky sú veľmi drahé a my si ich z vlastného rozpočtu nevieme dovoliť. No pre ďalšie vysielanie televízie sú nevyhnutné,“ objasnil dotáciu ružinovskí poslanec a zároveň riaditeľ Televízie Ružinov Igor Adamec. Niektorí poslanci v zmene rozpočtu chceli presadiť aj iné priority.

Tie ale musia počkať na budúci rok. „Ja som sa zdržal hlasovania. V materiáli boli totiž určité položky, s ktorými som nesúhlasil, aj som ich pripomienkoval. Ale akceptujem to, že bola vypočutá väčšina a zmena rozpočtu bola schválená,“ dodal poslanec Tomáš Alscher.

Katarína Kostková

 

Vydanie: Júl - August 2017