Dve budovy vytvárajúce originálny celok

Ružinovská ulica má bohatú architektúru. Počas dlhých rokov tu vznikala občianska vybavenosť, obytné domy,
 ale aj administratívne stavby. Jednou z nich je aj budova Kerametalu, ktorá už na prvý pohľad zaujme svojim zvláštnym tvarom. Postavená bola v roku 1973.

„Je to originálna, veľmi zaujímavá architektúra, ktorej projekt spracoval slovenský architekt Ľudovít Jendrák. Už dopredu bolo jasné, že to bude projekt pre budovu zahraničného obchodu, preto tam bola požiadavka na zaujímavý dizajn," povedala Jana Hamšíková  z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o jednu budovu, no opak je pravdou. Architekt naprojektoval dve samostatné stupňovito prechádzajúce budovy, ktoré spája spoločná podnož. Dve samostatné krídla pôsobia, že sa od seba vzďaľujú a z každého uhla vytvárajú peknú súhru. Budovy majú deväť podlaží a sú zaujímavé aj pásovými oknami. Dnes je to patrí už medzi bežné prvky, no v 70. rokoch išlo o veľmi originálny nápad. „Nie sú to jednotlivé okenné otvory v ploche steny, ale okná na seba nadväzujú v podobe pásu. Po celej ploche fasády sa strieda pás okna s pásom plnej plochy," dodala Hamšíková. Ako už býva zvykom, aj tento objekt bol obohatený o umelecké dielo. To sa nachádza pod stĺpmi, ktoré držia jedno z krídiel. Autorom je slovenský sochár Vladimír Farár a vytvoril ho v roku 1972. Na prvý pohľad je ťažko povedať, či je dielo abstraktné alebo je to nejaká matica, ktorá súvisí s tým, s čím Kerametal v minulosti obchodoval. Práve to mohlo byť inšpiráciou na vytvorenie toho diela. Sídlisko v okolí sa stavalo v 70. rokoch. Architekti projektovali domy, ktoré boli ďaleko od seba a dávali tam množstvo prázdnych miest. „Architekti boli kritizovaní práve za to, že nevytvárali súdržné mesto, ako si ho predstavujeme z histórie, kde sú tie uličky malé a komorné a domčeky natlačené," povedala Hamšíková. Budova Kerametalu je akýmsi styčným bodom ružinovskej časti s názvom Pošeň a Bratislavčania ju dobre poznajú. „Je to jeden zaujímavý koncept a bolo by dobré, ak by bol zachovaný vo svojom pôvodnom šate," ukončila Jana Hamšíková.

Marianna Podlucká Foto: Radoslav Hoblík

Vydanie: Jún 2018