Dve stredné školy v Ružinove zatepľujú

Desať budov, ktoré má vo svojom vlastníctve Bratislavský samosprávny kraj, prechádza zateplením. Ušetrí to náklady na energiách. Ide o sedem stredných škôl a tri objekty v rámci jedného domova sociálnych služieb. So zateplením je spojená oprava striech, výmena okien, hydraulická regulácia kúrenia vnútorných rozvodov. Celkové náklady na opravu budov predstavujú takmer 5 miliónov eur.

Spomedzi desiatich budov, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zatepľuje, sú dva objekty aj v Ružinove. Ide o budovu Strednej odbornej školy dopravnej na Kvačalovej ulici a Strednej odbornej školy na Svätoplukovej. BSK využil možnosť z programu MunSEFF (Municipal Sustainable Energy Financing Facility) na zatepľovanie budov a v zmysle stratégie o znižovaní energetickej náročnosti. Program MunSEFF je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania obcí a ich spoločností na Slovensku. Cieľom programu MunSEFF a aj BSK je dosiahnuť minimálne 30% úsporu energií v uvedených budovách. „Pokiaľ dokážeme dosiahnuť 30% úsporu nákladov na vykurovanie, tak nám Európska banka pre obnovu a rozvoj bude preplácať z úveru 15% prostredníctvom grantov,“ priblížil riaditeľ Odboru investičných činnosti, správy majetku a verejného obstarávania BSK Ján Keselý. Rekonštrukčné práce na všetkých budovách by mali byť ukončené najneskôr do polovice októbra. Okrem školy na Kvačalovej a Svätoplukovej ulici v Ružinove zateplením prechádzajú SPŠ elektrotechnická na Hálovej ulici v Petržalke, SOŠ záhradnícka v Malinove, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch v Rači, internát SOŠ automobilovej na Saratovskej v Dúbravke a tri objekty DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA na Dúbravskej ceste 1.

(red)

Foto: BSK

Vydanie: September 2015