Dve základné školy s novými strechami

Na Základnej škole Medzilaborecká a Základnej škola Ostredková mestská časť Ružinov rekonštruuje strechy. Samospráva pristúpila k tejto oprave z dôvodu havarijného stavu striech a ich zatekania. ZŠ Ostredková má vynovenú strechu na budove telocvične s jedálňou, Základná škola Medzilaborecká zatiaľ na jednom pavilóne, strechu na druhom pavilóne dokončia v priebehu pár týždňov. Náklady na rekonštrukciu vychádzajú na vyše 49 tisíc eur.

Vydanie: September 2015