E-twinning na Kulíškovej

Zahraničná spolupráca a rôzne medzinárodné projekty nie sú len výsadou vysokých škôl. Aj žiaci základných škôl sa môžu takýchto projektov zúčastniť. Veľmi známym a populárnym bol Comenius, ktorého súčasťou boli aj ružinovské školy. Základná škola Kulíškova sa zapojila do ďalšieho s názvom E-twinning. Jeho súčasťou bude dva roky.

Projekt E-twinning funguje podobne ako Comenius na základe partnerstva, ale tentokrát len s jednou školou. Základná škola Kulíškova spolupracuje so školou zo Znojma. Tento školský rok je to už druhá etapa projektu, ktorá sa týka prírodovednej a počítačovej gramotnosti. Komunikačným jazykom je angličtina, ale pre mladšie ročníky je sčasti aj český jazyk cudzí. Učia sa tak nové slovíčka, ktoré mnohokrát už nepoznajú. „Tým, že po rozdelení republiky deti stratili kontakt s tým jazykom, tak sa takýmito projektami oživuje aj komunikáciu medzi českými a slovenskými žiakmi ich materinskými jazykmi," uviedla Marta Rovná zo ZŠ Kulíškova. Mestská časť podporila tento projekt grantom, vďaka čomu mohli žiaci vycestovať do Znojma. Stretli sa tam s novými kamarátmi a spoločne pracovali na projektoch. E-twinning je hlavne internetovým projektom, v ktorom spolupráca prebieha pomocou komunikácie cez počítače. Vycestovanie do druhej krajiny nie je jeho bežnou súčasťou projektu, ale je veľmi dobrým spestrením. „Prvá etapa projektu bola venovaná kultúre a športu. Tešíme sa nato, že znojemská škola príde v máji k nám do Bratislavy a dúfam, že nám predstaví svoje doplňujúce aktivity," povedala Rovná. „V Znojme sme vytvárali napríklad stojan na ceruzky z dreva. Mohli sme pracovať v dielni, ktorú škola má. Potom si niektorí moji spolužiaci vytvárali napríklad model kvetu z papiera, korkových štuplov a iných materiálov," opísali svoju návštevu v Znojme žiaci z Kulíškovej. Tí pracujú aj na tzv. obrázkovom slovníku, kde sa učia nové slovíčka na tému les a dozvedia sa ich v angličtine, češtine a slovenčine. Na škole sa do projektu zapája približne 100 detí, každé v téme, ktorá ho zaujíma. Takto si môžu obohacovať vyučovanie, a to ich posúva vpred v ich vzdelaní.

Marianna Podlucká

foto: ZŠ Kulíškova

 

Vydanie: Marec 2018