Ekonomické dopady COVID-19: Vysoký účet za koronavírus

Celé Slovensko už od marca funguje v značne obmedzenom režime a doplácajú na to všetci – ľudia, firmy, samosprávy aj štát. Najnovšie odhady ministerstva financií hovoria jasnou rečou – príjmy štátu môžu klesnúť až o tri miliardy eur. Je to suma, za ktorú by sme aj v slovenských „pomeroch“ dokázali postaviť tritisíc kilometrov diaľnic. A toto číslo nemusí byť ani zďaleka konečné. Všetko závisí od toho, ako rýchlo sa život vráti do bežných koľají. 

Mimoriadne nepriaznivý vplyv bude mať táto situácia aj na rozpočet mestskej časti. Znižovanie platov, prepúšťanie, PN-ky a rodičia na OČR – to všetko sa odrazí aj na nižšom výbere daní z príjmov fyzických osôb, čo tvorí kľúčovú časť príjmov obcí. S poklesom treba počítať aj pri príjmoch z prenájmov a z podnikateľskej činnosti. Zopár príkladov za všetky – niekoľko týždňov zatvorené trhovisko Miletičova alebo vracanie poplatkov za jasle, materské školy a školskú družinu. Niektoré ďalšie príjmy zasa obec získa neskôr a aj to len v splátkach – ako napríklad daň z nehnuteľnosti.

Koľko stratí Ružinov?

Odhadovaný výpadok v Ružinove je 1 až 4 milióny. Pre obec s rozpočtom len niečo nad 52 miliónov, kde väčšina peňazí odchádza okamžite na fungovanie škôl, platy učiteľov alebo fungovanie domovov dôchodcov, je to zásadná suma. Povinnosť zabezpečiť ochranné pomôcky a ich distribúciu má zo zákona štát. Keďže však doteraz (pozn. – koniec apríla) nezabezpečil pre samosprávy žiadne materiálno-technické vybavenie, museli to byť práve obce, ktoré v mnohom suplovali úlohy štátu.

Výdavky mestskej časti

Vzhľadom na obmedzené množstvo zásob a globálne problémy s dodávkami tovarov však nemôžeme predpokladať, že by sa táto situácia v dohľadnej dobe zmenila. V tejto chvíli sa nedá odhadnúť, koľko bude táto kríza Ružinov stáť. Konečný stav závisí od viacerých faktorov - postupného otvárania ekonomiky, celkového trvania mimoriadnej situácie, od toho, aké opatrenia príjme vláda na podporu ekonomiky, či bude štát pomáhať aj samosprávam a či, resp. do akej miery obciam preplatí to, čo mestská časť musela investovať kvôli ochrane obyvateľov a zabezpečeniu ich základných potrieb.

Do konca apríla zaplatil Ružinov za položky, ktoré súviseli so zabezpečením požiadaviek na ochranu zdravia, takmer 230-tisíc eur. Drvivú väčšinu z toho (cca 150-tisíc eur) za rúška pre klientov sociálnych zariadení, zamestnancov mestskej časti a 25-tisíc seniorov nad 62 rokov.

Zmena rozpočtu

Výdavky počítajú aj s tým, že v prípade zhoršenia situácie bude mestská časť zabezpečovať pomoc ľuďom, ktorí nemajú rodinu, resp. aspoň niekoho, kto by im pomohol zabezpečovať životne nevyhnutné potreby (stravovanie, nákup, lieky). Práve tieto náklady sú hlavným dôvodom pre zmeny v rozpočte. Poslanci o nej hlasovali týždeň po uzávierke tohto čísla Ružinovského echa.

O zmenách rozpočtu rokujú poslanci pravidelne niekoľkokrát za rok bez ohľadu na to, či kríza je alebo nie je. Takýmto spôsobom totiž reagujú na reálne výdavky a skutočné potreby obce. Predložený návrh zahŕňal neplánované výdavky mestskej časti na ochranu, stravovania a informovania obyvateľov vo výške 350-tisíc eur. Tieto náklady budú vykompenzované peniazmi, ktoré Ružinov ušetril na zimnej údržbe (vďaka teplej zime nebolo potrebné toľko odhŕňať sneh) a na investíciách do Cultusu Ružinov.

Keďže najnovšie auto, ktoré má k dispozícii miestny úrad, má jedenásť rokov, plánoval úrad nákup nových v celkovej hodnote 120-tisíc eur. Táto investícia sa odkladá do budúcnosti.

Mestská časť zároveň získala z Evniromentálneho fondu podporu vo výške 150-tisíc eur na nákup strojov na čistenie komunikácií a finančný dar 80-tisíc eur od spoločnosti JTRE na podporu prevencie, zabránenie šírenia a zmiernenie následkov koronavírusu.

Dopady na obyvateľov

Zmeny v rozpočte sú navrhované tak, aby neovplyvnili kvalitu služieb, ktoré poskytuje Ružinov svojim obyvateľom a aby nezasahoval do investičných plánov. Keďže mestská časť je dlhodobo v dobrej finančnej kondícii, vďaka úveru, o ktorom mali poslanci takisto rozhodovať 4. mája, by nemali byť ohrozené nevyhnutné investície ako rekonštrukcie, ale aj rozširovanie kapacity základných škôl. To je nevyhnutné, ak chceme v septembri 2021 umiestniť do ružinovských škôl všetkých prváčikov s trvalým pobytom v našej mestskej časti.

Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk

 

Vydanie: Máj 2020