EKOškola v Ružinove: Deti sa učia pochopiť prírodu

Prečo je aj počas zimných mesiacov tak veľmi teplo a letné búrky intenzívne? Aká je úloha včiel na zemi? Aké problémy spôsobujú nelegálne skládky? Mnohí žiaci z ružinovských škôl už väčšinu odpovedí poznajú. Ďalší sa k nim pripoja tento rok vďaka Stredisku environmentálnej výchovy (SEV).

Projekt „Ekoškola“ funguje na ružinovských základných školách už 20 rokov. Deti sa učia nielen nažívať v súlade s prírodou, ale aj ako zlepšiť vzťah k životnému prostrediu a napokon k sebe samému.

Škola hrou

Stredisko environmentálnej výchovy vzniklo v roku 2004 a kľúčová časť jeho aktivít sa orientuje na žiakov základných škôl, s ktorými pracuje formou zážitkového vzdelávania, tvorivých dielní a projektového vzdelávania. Žiaci sa tu učia, ako chápať vzájomné prepojenie a aj to, že tak ako človek potrebuje prírodu aj príroda potrebuje pomoc od nás. A tiež sa učia, ako navzájom komunikovať. Klasické zaužívané úlohy sa obyčajne deťom písať nechcú - najmä tým na druhom stupni - pri zaujímavých projektoch sa však zabavia.

Preto SEV vsadilo na zážitkové vzdelávanie a tvorivé dielne. Deti sa o probléme rozprávajú, pripravujú výtvarné projekty, ktorých súčasťou je aj pohyb či dramatické prevedenie. Takto si problém a riešenie zapamätajú omnoho rýchlejšie a navyše zmysluplne prežijú svoj voľný čas.Často sa stáva, že by sa chceli stretávať aj častejšie, ako len dvakrát za týždeň (8 vyučovacích hodín za mesiac).

Aj vďaka Ekoškole sa deti z ružinovských škôl učia, ako sa správať v okolí Štrkoveckého jazera, čo by sa stalo, keby sa pomiešali ročné obdobia, ako sa cíti dážďovka v záhradnom komposte alebo medveď, ktorý sa po zime prebudí v zmenenom lesnom prostredí.

„Je tu super zábava, hlavne sa nenudíme. Učíme sa, ako sa správať v lese, aj ako sa máme rozprávať s kamarátmi,“ opísali skúsenosti z Ekoškoly žiaci druhého stupňa.

Neplatí sa

Ak si poviete, že by ste boli radi, ak by takúto možnosť mali aj vaše deti, ale rodinný rozpočet vám to neumožňuje, máme dobrú správu. Za Ekoškolu žiaci (resp. ich rodičia/ zákonní zástupcovia) neplatia. 

 

Vydanie: Marec 2024