EURÓPSKE PROJEKTY: EKOLÓGIA AJ NOVÉ MÉDIÁ

120-tisíc eur pre kvalitnejšie a atraktívnejšie vzdelávanie. To je suma, ktorú získala Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ul. na dva projekty pre svojich študentov.

Ekológia je jednou z najdiskutovanejších tém súčasnosti. Už dávno nie je doménou len odborníkov z oblasti klimatológie, ale vyjadrujú sa k nej ľudia od prezidenta Trumpa cez Boyana Slana, Gretu Thunberg až po hocikoho s prístupom na sociálne siete. Nedávny prípad, kedy v talianskom Benátsku zaplavila voda budovu regionálnej rady len pár minút potom, ako tamojší funkcionári odmietli začleniť do rozpočtu projekt zameraný na skúmanie klimatických zmien, pôsobí ako značná škodoradosť prírody. O to dôležitejšie je, ak sa žiaci a študenti o tieto témy zaujímajú.

Základná škola na Drieňovej získala tento rok grant vo výške 95-tisíc eur na dvojročný projekt z operačného programu ľudské zdroje - zvyšovanie gramotnosti. Na dva roky zabezpečí finančné prostriedky na rôzne aktivity spojené s tvorbou školského vzdelávacieho programu. Vznikne vďaka nemu nový predmet Ekológia - ochrana prírody a zdravia, žiaci budú mať možnosť navštíviť rôzne environmentálne podujatia a programy a škola vytvorí aj niekoľko záujmových útvarov a pedagogických klubov, v ktorých sa bude pracovať na zlepšení životného prostredia a školskej klímy. Prostriedky sa samozrejme využijú aj na nákup didaktickej techniky a pomôcok.

Rovnako získala aj dvojročný grant 25 000 € na projekt New Media in Democratic Societies, na ktorom budú spolupracovať so školami v Dánsku, Nemecku, Nórsku, Portugalsku a Slovinsku. Žiaci už majú za sebou aj prvú projektovú návštevu, ktorá sa uskutočnila v októbri v nórskom Osle. Projekt je zameraný na pomoc a nástroje pri rozlišovaní dôveryhodnosti informácií a správnej komunikácii na sociálnych sieťach.

 

Vydanie: December 2019