Exnárova oslávila 45 rokov

Základné umelecké školy majú v Ružinove dlhoročnú tradíciu a vychovali nie len množstvo výborných umelcov, ale aj pedagógov. Základná umelecká škola na Exnárovej ulici tento rok oslávila svoje 45. výročie. Škola si významnú udalosť pripomenula koncertom učiteľov, čo jej poskytlo možnosť odovzdať ceny pedagógom za ich prácu počas minulého roka.

ZUŠ Exnárova vznikla v roku 1973 osamostatnením pobočky ľudovej školy umenia v Petržalke, pod ktorou predtým pôsobila. Začala sa tak rozvíjať ako samostatná škola, spočiatku v malých priestoroch, v hudobnom odbore. „Škola sa začala rozvíjať, naberať či už nových pedagógov alebo žiakov a začala pôsobiť aj v iných odboroch,“ povedala riaditeľka ZUŠ Exnárova Anna Miklovičová. Dnes je škola plnoodborová a má približne 1200 žiakov, čím sa zaraďuje k druhej najväčšej umeleckej škole v Bratislave. Niektorí zo žiakov sa pretrasfor- movali na pedagógov, napríklad Marta Želiarová: „Na škole pôsobím už 27 rokov. Vyrastala som tu už ako žiačka, čo je veľmi dobre, lebo dokážem porovnať to, ako sa škola vyvíja a kam napreduje.“ Umelecká škola však nie je len o deťoch, ktoré tam rozvíjajú svoj talent, ale dôležití sú aj pedagógovia, ktorí ich inšpirujú a prebúdzajú v nich umenie častokrát aj, keď sa telu nechce. Pani Gabriela Badlíková pôsobí ako pedagogička na škole už od jej začiatkov: „Tak, ako som sa vyvíjala ja, tak sa vyvíjala aj škola. Za všetky tie roky sme vystriedali niekoľko smerov a metód, ktorými sme učili. Teraz môžem povedať, že je to také voľnejšie a deti sa zaoberajú skladbami, ktoré ich bavia alebo si získajú nejaký materiál napríklad z internetu a ten sa naučia.“ Či už počas začiatkov pôsobenia školy alebo teraz, stále je najväčší záujem o hru na klavír.

Experimentujú s hudbou

Pozornosti hoden je fakt, že ZUŠ Exnárova sa môže pochváliť aj svojou experimentálnou hudbou, ktorú vedie mladý pedagóg. Snaží sa v deťoch prebudiť niečo iné, čo sa vymyká zaužívaným konceptom. Experimentálna tvorba je dôležitá, pretože deti by si mali z umeleckej školy odniesť znalosť rôznych štýlov a techník, aby sa vedeli nájsť, či už je to tá klasická hudba alebo niečo nové, nevídané. „Experiment má zakaždým posúvať hranice. Treba pri ňom mať otvorenú myseľ a nasávať všetko nové, čo sa nám ponúka. Deti sa pritom naučia žiť v prítomnosti a vytvárať budúce smerovanie hud- by,“ povedal Tibor Feledi. Až štyria pedagógovia boli ocenení na slávnostnom gala večere, jeden z nich si odniesol mimoriadnu cenu za publikáciu o hudobnej náuke. Práve základná umelecká škola Exnárova bola oslovená ako overovateľ spomenutej učebnice. Škôl a pedagógov, ktorým sa dostala takáto možnosť, pocta je naozaj málo. „Aby škola mohla byť na niečo takéto oslovená, stoja za tým roky a roky tvrdej práce, aby o nás vedeli a bolo vidieť hlavne prácu, ktorú máme ako škola za sebou,“ povedala Stanka Mintálová.

Marianna Podlucká foto: Radoslav Hoblík

Vydanie: Júl - August 2018