Grant na výstavbu: Milióny pre školu na Medzilaboreckej

Koncom roka získali Ružinovčania predčasný vianočný darček – grant viac než 2,7 milióna eur na výstavbu novej školy s telocvičňou v areáli školy na Medzilaboreckej. Mestská časť tak nebude musieť stavbu financovať z vlastných zdrojov. 

Poslednú základnú školu v Ružinove postavili v čase, keď do prvého ročníka nastupovali deti, ktoré sa narodili v čase, keď sa začínal stavať Berlínsky múr. Len za posledné polstoročie však u nás pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov a nová masívna výstavba vo viacerých lokalitách Ružinova ich len v najbližších rokoch prinesie ďalšie tisíce. Výstavba novej školy na Medzilaboreckej je druhý zo štyroch projektov rozširovania kapacít škôl v Ružinove. Prvým bolo získanie budovy niekdajšej modelovej školy ministerstva školstva pre ZŠ Borodáčova (v areáli gymnázia Tomášikova), ktorá funguje od začiatku tohto školského roka. Druhým je spomínané rozšírenie ZŠ Medzilaborecká o nový pavilón a telocvičňu, kde už prebiehajú stavebné práce a noví žiaci by mohli zasadnúť do jej lavíc v budúcom školskom roku. Tretím bude rozšírenie ZŠ Ostredková o celý nový pavilón vrátane telocvične a štvrtým bude prístavba nového pavilónu k ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mohla stavať už v roku 2023.

 

Vydanie: Február 2022