Hirošima: Ruinu nahradí projekt známeho architekta

Meno architekta, ktorý zmení podobu bývalého Obchodného domu Ružinov, je známe. Bude ním český architekt Jakub Cigler. Na základe návrhu jeho kancelárie sa bude rekonštruovať napríklad aj spodná časť Václavského námestia v Prahe. Jeho vízia nového centra Ružinova zaujala komisiu tvorenú zástupcami investora, mestskej časti a magistrátu najviac a zároveň najlepšie zakomponovala do svojho projektu požiadavky samosprávy

Skelet bývalého obchodného domu, ktorý už dnes Ružinovčania nenazvú inak ako Hirošima, kazil okolie už viac ako desaťročie. Napriek viacerým pokusom sa kvôli komplikovaným majetkovo-právnym vzťahom nedarilo situáciou pohnúť až do konca roku 2018, kedy do projektu vstúpila spoločnosť MiddleCap.

Podmienky mestskej časti

Ak by investor postupoval podľa platného stavebného povolenia, ktoré bolo schválené pred viac ako desiatimi rokmi, vyrástla by tu proporčne nevhodná „prerastená” hmota obchodného centra. Kľúčovou požiadavkou mestskej časti bolo preto znížiť celkovú hmotu a navrhnúť menšiu výstavbu a aj napriek tomu, že moderné centrá sú dnes často sústredené okolo vysokých budov, žiadna časť novej výstavby nebude vyššia ako domy, ktoré stoja v okolí. Rovnako dôležitý bol aj dôraz na verejné priestranstvá – aby sa napríklad Papánkovo námestie stalo opäť miestom, kde sa ľudia stretávajú a trávia čas a nielen rozbitým parkoviskom, kde večer domáci odstavia svoje autá. Práve tie na vizuáloch chýbajú. Dôvod je jednoduchý. Autá by sa mali presunúť do podzemných garáží a uvoľniť tak priestor pre zeleň, lavičky alebo kaviarne. Moderný vodozádržný projekt bude odkazovať na bývalé Mlynské rameno Dunaja, ktoré tieklo na mieste dnešnej Tomášikovej ulice.

Zatiaľ len návrh

Postaviť nový elegantný komplex vedľa domu kultúry, ktorý má už svoje najlepšie roky dávno za sebou, alebo v tesnom susedstve zničeného námestia a „cirkus placu“, by pôsobilo viac než nesúrodým dojmom. Práve preto bolo poslednou požiadavkou mestskej časti, aby architekti neriešili len pozemok investora, ale celú zónu od Ružinovskej až po Obilnú ulicu. Mestská časť tak zadarmo získala návrhy, ako by mohol vyzerať nielen zrekonštruovaný dom kultúry, vynovené Papánkovo námestie, ale napríklad aj nová radnica. Vizualizácie návrhu, ktoré si môžete pozrieť na vedľajšej strane, sú len ideovým konceptom a nie finálnym projektom. Rovnako ešte vôbec nie je isté, či tu nový miestny úrad vyrastie alebo nie. Je navrhnutý na pozemkoch samosprávy a konečné rozhodnutie bude v rukách zastupiteľstva a Ružinovčanov.

Kto rozhodoval?

Na tzv. long list sa dostalo 270 architektonických štúdií z celého sveta a ďalším výberom sa tento zoznam zúžil na 30. Osem z nich navštívili zástupcovia investora osobne, aby si boli istí, že prácou na projekte budú poverení tí najlepší z tímov. Do konečného výberu sa napokon dostali štyri firmy – z Austrálie, Veľkej Británie, Talianska a z Českej republiky. Ich projektanti prišli na Slovensko a pešo si prešli Ružinov, aby nevnímali jeho atmosféru a spôsob života. Ich vízie ako by mohlo vyzerať nové centrum Ružinova potom posudzovala komisia, v ktorej boli okrem zástupcov investora a starostu Martina Chrena aj traja poslanci za Ružinov – Peter Herceg, Jana Poláčiková a Matúš Méheš – a aj nezávislí poradcovia ako známy architekt Igor Marko alebo poradca primátora pre územný rozvoj Juraj Šujan.

Čo bude nasledovať?

To, že poznáme víťazný projekt, však neznamená, že sa okamžite začne búrať a stavať. Dôvod, prečo skelet ešte stále stojí, je ten, že podľa platného stavebného povolenia mal tvoriť základ novej výstavby. Ďalšou fázou teraz bude príprava konkrétneho investičného zámeru a ak nenastanú žiadne nepredvídateľné komplikácie, do dvoch rokov by mali byť všetky povolenia a môže sa začať búrať. Samotná výstavba by mala trvať približne tri roky a bude rozdelená na niekoľko etáp.

Vizualizácia víťazného konceptu kancelárie Jakub Cigler Architekti

 

Vydanie: Marec 2020