HISTORICKÁ ZÁMENA POZEMKOV

KONIEC KOMPLIKÁCIÍ: MESTO  ZÍSKA POZEMKY OD MINISTERSTVA

Poslanci hlavného mesta podporili zámenu pozemkov medzi magistrátom a ministerstvom hospodárstva, vďaka ktorej mesto získa pozemky v deviatich mestských častiach. Najviac z nich, takmer 150-tisíc m2, sa nachádza v Ružinove.

Problém, ktorý desaťročia vyzeral ako neriešiteľný, sa podarilo naštartovať vďaka tomu, že ministerstvo hospodárstva potrebovalo získať pozemky pod svojou budovou na Mierovej ulici, aby ju vôbec mohlo začať rekonštruovať. Rezort však nemal dostatočné zdroje na to, aby ho odkúpil.

Pozemky zadarmo

Zástupcovia ministerstva prijali návrh starostu Martina Chrena, ktorý sa rokovaní zúčastňoval po boku primátora Matúša Valla a jeho tímu. Odborníci z magistrátu na základe tejto dohody spracovali detailné podklady. Mesto predá pozemky výhodnejšie, ak ministerstvo zároveň odovzdá hlavnému mestu všetky pozemky v meste, ktoré doteraz čakali na delimitáciu.

Ministerstvo hospodárstva tak získa pozemok v hodnote približne 2 miliónov eur za 200-tisíc a magistrát pozemky v hodnote takmer 50 miliónov.

Čo bude ďalej?

Potom ako prebehne zámena a mesto bude zapísané na príslušných listoch vlastníctva, bude nasledovať proces, ktorým magistrát konkrétne pozemky zverí do správy jednotlivých mestských častí.

Prečo je zámena dôležitá?

Mestské časti môžu investovať peniaze len do majetku, ktorý vlastnia alebo ktorý majú zverený do správy od hlavného mesta. Požiadavky, aby opravili škôlku, chodníky alebo detské ihrisko, ktoré vlastní niekto iný, resp. nemajú žiadneho vlastníka, len preto, že sa nachádza v ich katastrálnom území, im zákon nedovoľuje. Schváleniu tohto dokumentu predchádzala medzi poslancami mestského zastupiteľstva búrlivá diskusia. Vďaka tejto zámene sa tak budú môcť začať riešiť investície, ktoré tridsať rokov stáli.

Najznámejšie lokality

■ Drieňová, okolie reštaurácie U Deda (parkovisko a detské ihrisko)

■ Sedmokrásková (detské ihrisko)

■ Velehradská (pozemok pod škôlkou)

■ Štrkovec, Trávniky, časť vnútroblokov

Celý dokument nájdete na www.bratislava.sk

 

Vydanie: November 2019