Historické fontány v Ružinove

Ružinov je mestská časť bohatá na historické pamiatky. K nim neodmysliteľne patria aj fontány, ktoré spríjemňujú obyvateľom leto. Je známe, že práve pohľad na vodu upokojuje a pôsobí oddychovo, ale to nie je jediné pozitívum fontán. Umiestnené pri betónových sídliskách alebo blízko ciest pôsobia ako hluková bariéra. Voda z nich ochladzuje aj okolitý vzduch, čo je príjemné hlavne v teplých letných mesiacoch.

Dve zaujímavé fontány sa rozprestierajú v Parku Andreja Hlinku, ktorý vznikol v 60. rokoch. Navrhol ho architekt Ferdinand Milučký, ktorého môžeme nazývať aj otcom celého sídliska. Už pri tvorbe parku rátal so zakomponovaním dvoch fontán. Park aj spolu s fontánami bol odovzdaný verejnosti do užívania v roku 1978. Je koncipovaný na os hlavnej ulice a prechádza rovnobežne s ňou.

Vejárová fontána

Autorom fontány je Ladislav Mandíček so sochárkou Júliou Kunovskou. Fontána je vytvorená z vysokolešteného materiálu, osadená v polkruhovom bazéne vytvorenom zo šalovaného betónu. „Keď sa pozrieme na fontánu ide o sústredené polkružnice, ktoré sú navzájom na seba napojené a spomedzi nich vyteká voda,” povedala Jana Hamšíková z Mestského ústavu ochrany pamiatok. Fontána je v pôvodnom šate ako bola postavená a slúži ľuďom. To bolo hlavným cieľom architekta Milučkého, aby spríjemňovala život obyvateľom a aby pri nej radi trávili voľný čas.

Závojová fontána

Ďalšou fontánou, ktorá sa nachádza v Parku Andreja Hlinku, je Závojová fontána. Je podstatne väčšia ako tá predchádzajúca. Autorom je akademický sochár Jozef Vachálek. Patrí k jednej z najväčších fontán v hlavnom meste a neodmysliteľne patrí ku všetkým akciám, ktoré sa v parku uskutočňujú. Pri tvorbe sa sochár rozhodol uplatniť v priestore originalitu a umiestnil v 20 metrovom stĺpe otvárajúce sa ramená, ktoré vytvárajú podobu závesu a z nich tečie voda. Fontána zaberá rozľahlé priestranstvo v parku. Pôvodným zámerom bolo, aby sa tam konali tanečné zábavy, promenádne koncerty a rôzne spoločenské podujatia. A tak umiestnil do samotného bazénu fontány kruhové pódium, ku ktorému sa dá bez problémov dostať. Architekt si predstavoval, že na pódiu bude hrať kapela a okolo fontány bude prebiehať zábava.

Mária

Popri Exnárovej ulici sa vo vnútri sídliska rozprestiera jedna z menších, typicky sídliskových fontán, ktorá má názov Mária. Pôvodne nebola realizovaná pre priestor, kde sa nachádza. Jej miesto bolo v Medickej záhrade, kde bola od 70. rokov. V roku 1984 išla záhrada do komplexnej obnovy a pre fontánu sa hľadalo nové miesto. A to našla v Ružinove. Autorom je akademický sochár Pavol Mikšík, ktorého diela môžeme vidieť napríklad na fontáne lemujúcej Justičný palác v Bratislave. V pôvodnej verzii bola na polkruhovom podstavci, ktorého dozvuky môžeme vidieť ešte dnes. Bola tak vyzdvihnutá viac do výšky a celá vynikala lepšie do priestoru. Nebola plánová na vloženie do bazénu, v akom je teraz, ale voda mala z nej len voľne stekať a deti sa pod ňou mohli hrať a osviežiť v letných mesiacoch. Inšpirácia autora vychádza zo ženských a rastlinných motívov. „Častokrát sa premýšľala, že práve vrchná guľa, z ktorej strieka voda, má zobrazovať rozviate vlasy ženy,” dodala Jana Hamšíková. Každý, kto má priestor na fantáziu, si dokáže v diele nájsť svoju vlastnú jedinečnú interpretáciu.

Marianna Podlucká

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Júl - August 2017