Historický Ludwigov mlyn čakajú zmeny

V tesnej blízkosti bývalého obilného sila Ludwigovho mlynu na Nivách, ktoré bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, vyrastú byty. Investor Ludwig, s.r.o. pripravuje rekonštrukciu niekdajšieho skladu v tomto areáli na obchodné priestory a byty.

V súčasnosti má objekt štyri podlažia. Po rekonštrukcii, so zachovaním industriálneho rázu, z neho investor plánuje spraviť 6-podlažný bytový dom, pričom na prvom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať komerčné priestory a pivnice. Projekt ráta s celkovo 17 dvoj- až štvorizbovými bytmi s balkónmi a terasami. Vzhľadom na individuálne predstavy klientov o bývaní investor pripúšťa na svojej internetovej stránke aj možnosť upraviť si bývanie na základe vlastných požiadaviek, ako aj úpravy na loftové byty na 2. a 3. nadzemnom podlaží. Statická doprava bude riešená na povrchu s počtom 44 parkovacích miest. Projekt sa nachádza v štádiu prípravy na zahájenie stavby. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 28.03.2017. Predpokladaný začiatok výstavby je 3. kvartál 2017 a predpokladané ukončenie 4. kvartál 2018.

(mš), vizualizácia: Ludwig, s.r.o.

 

Vydanie: September 2017