Hojdana oslávila 12 rokov

Už dvanásť rokov patrí materské centrum Hojdana na Štrkovci do života mám, otcov a ich detí. Začínalo v roku 2001 v jednej miestnosti pod Kostolom sv. Vincenta de Paul, dnes využíva tri poschodia v budove na Haburskej ulici. Celé priestory si pritom rodičia zveľadili svojpomocne. O tom, že Hojdana rastie a vyvíja sa, svedčí aj množstvo nových aktivít, ktoré pribúdajú do programu tohto jediného materského centra v Ružinove. Dvanáste narodeniny oslávili priaznivci Hojdany začiatkom októbra už tradične Koníkovým dňom.

Vydanie: November 2013