Home office: Čas na rekonštrukcie?

Obdobie, kedy mnohí museli ostať pracovať z domu, ľudia trávia rôznymi spôsobmi. Jedni sa učia so svojimi deťmi, ktoré nemôžu chodiť do škôl. Iní sa rozhodli využiť tento čas na práce, na ktoré zvyčajne nemajú dosť času. Niektorí umývajú okná, upratujú skrine a ďalší sa rozhodli pustiť sa do väčších či menších prerábok bytu.

„Vedľajší byt nedávno predali a nový majitelia ho začali rekonštruovať. Osekávajú steny, vypratávajú starú linku, vaňu, záchod... Vôbec neriešia, že sme celý deň doma, pracujeme a deti sa musia učiť. Ako sa majú sústrediť? A ako mám vysvetliť klientovi, že namiesto mňa počuje zbíjačku?“ Táto situácia nie je v posledných dňoch vôbec ojedinelá a ľudia zo susediacich bytov sa obracajú na rôzne úrady, aby zakročili.

Zákon to nerieši

Stavebný úrad však v takýchto situáciách zasiahnuť nemôže. Stavebný zákon ani žiadny iný predpis mu totiž nedávajú právo v čase mimoriadnej situácie, resp. núdzovom stave, takéto práce zakázať. Riešiť obťažovanie hlukom nemôžu ani hygienici. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže konať len vtedy, ak je zdrojom hluku verejná alebo obchodná prevádzka (napr. krčma, športovisko a pod.).

Čo sa dá robiť?

Ak stavebník postupuje podľa zákona a má všetky potrebné súhlasy (ak sú potrebné), jedinou cestou ako sa pokúsiť o zmenu je snaha dohodnúť sa. Či to už riešia susedia osobne alebo prostredníctvom správcu. Ani ten však nemá v ruke páky, ako mu v rekonštrukcii zabrániť. Apelovať sa dá len na ohľaduplnosť. Zákon totiž nerieši ani to, prečo majiteľ byt predáva – či sa tam ide sťahovať sám alebo chce byť predať či prenajať, a teda na ňom zarobiť.

Formuláre nájdete na www.ruzinov.sk v časti „stavebný úrad“.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA „

  • oznámiť spoluvlastníkom informáciu od kedy do kedy budú práce prebiehať (na nástenke, resp. inom viditeľnom mieste) 
  • rešpektovať ostatných vlastníkov – práce, ktoré spôsobujú hluk, môže vykonávať v pracovných dňoch 8:00 – 18:00, v sobotu 9:00 – 15:00 (v nedeľu a počas sviatku hlučné práce vykonávať nesmie)„
  • spoločné priestory musí upratať od prachu a nečistôt „
  • stavebný odpad ani iný odpad z rekonštrukcie bytu (toaletné misy, dvere a pod.) nesmie vyhadzovať na kontajnerové stojisko, ale musí ho bezodkladne odstrániť na vlastné náklady

 

 

Vydanie: Apríl 2020