Igor Adamec: Prácu poslanca pokladám za dôležitú

Mgr. Igora Adamca (51) väčšina ľudí poznala ako herca, neskôr riaditeľa Televízie Ružinov, od decembra minulého roka už ale aj ako poslanca ružinovského miestneho zastupiteľstva za volebný obvod Pošeň. Vyštudoval DAMU v Prahe, má skúsenosti herca, dramaturga, režiséra i manažéra. V súčasnosti je riaditeľom firmy TVR a RE, ktorá prevádzkuje vysielanie Televízie Ružinov a vydáva Ružinovské ECHO. Je členom strany Sieť a v zastupiteľstve je členom Komisie sociálnych služieb a Komisie mandátovej, legislatívnoprávnej a kontroly.

Nie ste prvým hercom, ktorý sa nechal zlákať politikou, či už komunálnou alebo vyššou. Čím vás zaujala možnosť stať sa ružinovským poslancom?

Štyri roky som sa ako riaditeľ ružinovskej televízie na komunálnu politiku pozeral. A potom zrazu prišla ponuka od šéfa Siete viesť do komunálnych volieb kandidátov na poslancov. Tak som sa chopil tejto možnosti, vytvorili sme tím, ktorý vo voľbách celkom príjemne uspel, z ôsmich kandidátov sedem sedí v ružinovskom zastupiteľstve, no a ďalej je to o poslaneckých povinnostiach, ale aj radostiach, pretože, musím sa priznať, túto prácu robím rád a pokladám ju za dôležitú.

Vaším volebným obvodom, ktorý zastupujete v miestnom zastupiteľstve, je Pošeň. Ktoré problémy podľa vás trápia toto sídlisko?

Na Pošni som vyrastal a preto k nej mám osobitný vzťah. Je to krásna štvrť, ale predsa len má svoje problémy. Najväčším z nich je ruina bývalého obchodného domu Prior. Potom celé Papánkovo námestie, stav chodníkov, herne a zahusťovanie. Pošeň je jedno zo sídlisk, kde by sa už nemalo stavať. Nová výstavba mu neprospieva. Osobitnou kapitolou je parkovanie. Ale to nie je lokálny pošeňský problém.

Ako poslanec máte možnosť rozhodovať o rozpočte a investíciách mestskej časti. Máte

nejaký konkrétny cieľ, na ktorý by ste sa v rámci práce poslanca zamerali, aby sa ho podarilo zrealizovať?

Isteže. Chcel by som presadiť do rozpočtu opravu chodníkov a budovanie parkov. To je čo sa týka našich investícií. Ale najväčším cieľom je a bude „Hirošima“. Chcel by som, aby sme počas tohto volebného obdobia vyriešili vlastnícke vzťahy, našli investora a minimálne poznali cenu a spôsob, za ktorú a do kedy sa tento skelet, ktorý hyzdí celé okolie, prebuduje. Ak je investor už dnes známy (ako zastupiteľstvo ho ale nepoznáme), beriem tieto slová späť.

S akými problémami vás kontaktujú Ružinovčania? Vnímajú vás už ako poslanca, alebo stále skôr ako herca?

Myslím, že viac ako poslanca. Ale najmä ma vnímajú ako šéfa TVR, čomu som rád. Ľudia sa obracajú na mňa s rôznymi problémami. Teraz je to najmä téma Prima parku, stav chodníkov a komunikácií, stav a opatera zelene, hluk okolo sídliskových reštauračných zariadení. Ako pošeňskí poslanci mávame na mesačnej báze s kolegom Hrapkom na Pošni stretnutia s občanmi, ktoré sú viac než inšpiratívne.

Tento rok sa opäť rozbehli rokovania o parkovacej politike mesta. Ak sa podarí zaviesť rezidenčný systém, ktorý zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v Ružinove, aby mohli pred domom zaparkovať, myslíte si, že to povedie k zmene automobilového správania cezpoľných, ktorí už len tak ľahko nezaparkujú hocikde, resp. sa im parkovanie výraznejšie predraží?

Pevne verím, že povedie. Parkovanie je problém v každej metropole, nielen v Bratislave, takže ja ho chápem ako celomestský problém. Aj keď uznávam, že Ružinovčanov trápi najviac parkovanie v Ružinove a my sme tu od toho, aby sme pomohli Ružinovčanom. Rezidenčné parkovanie je overené riešenie, ale určite nevyrieši všetko. Parkovacia politika musí zahŕňať aj výstavbu parkovacích domov, záchytných parkovísk, riešiť pohodlnú a dostupnú verejnú dopravu. Ale áno, rezidenčné parkovanie je základ a niekde treba začať.

AJ TOTO SOM JA

Je veľmi zložité opísať samého seba. Preto som si pomohol horoskopom. Som prvoaprílový baran. Dodávam, že na horoskopy veľmi neverím, ale tento popis barana mi prišiel zaujímavý a vtipný – vraj medzi moje vlastnosti patrí vitalita, dynamika, pracovitosť, ctižiadosť, aktivita, podnikavosť, impulzívnosť, odvaha, rozhodnosť, náruživosť, srdečnosť, vľúdnosť, talentovanosť, optimizmus, vodcovské schopnosti.

Vydanie: September 2015