Investície pre Ružinov: Nová plaváreň a zimný štadión

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Architektonická súťaž na projekt novej plavárne a prestavbu zimného štadióna pozná svojho víťaza. Spomedzi štyroch návrhov ho vybrala porota zložená z architektov, odborníkov na dopravu, bazénové technológie i technológie zimných štadiónov. Čo sa bude diať ďalej?

Súťaž vyhlásila mestská časť koncom minulého roka. Za najvhodnejšie miesto pre vybudovanie plavárne považuje mestská časť pozemok susediaci so zimným štadiónom v blízkosti Štrkoveckého jazera. Významným argumentom pre tento model aj energetické hľadisko, pretože zimný štadión produkuje značné množstvo odpadového tepla, ktoré sa dá použiť pri vykurovaní bazéna a plavárne.

Základnou požiadavkou bolo vypracovanie návrhu - teda vytvorenie komplexného športovo-rekreačného areálu s celoročným fungovaním, komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly už existujúceho zimného štadióna, zároveň aj rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnescentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Ďalším krokom bude rokovacie konanie s autorom víťazného návrhu nového areálu, ktorý následne dopracuje projekt do podoby štúdie a ďalej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Vizualizácie všetkých súťažných návrhov nájdete na stránke mestskej časti www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Júl - August 2022