Jamu na Smolníckej má stavebník zasypať, obrátiť sa môže už len na súd

Okresný úrad Bratislava potvrdil rozhodnutie ružinovského stavebného úradu v prípade stavebnej jamy na Smolníckej ulici na Štrkovci. Dal tak za pravdu Ružinovu, ktorý nariadil stavebníkovi Inforama odstrániť stavbu, teda zasypať výkopovú jamu a zasypať výkopové ryhy, ktoré boli zrealizované pravdepodobne na prekládky inžinierskych sietí súvisiacich so stavbou. Stavebný úrad bol totiž toho názoru, že stavebník s prácami začal po skončení platnosti stavebného povolenia. Stavebník sa voči nariadeniu Ružinova, aby pozemok vrátil do pôvodného stavu odvolal, nadriadený okresný úrad mu nevyhovel a uznal postup ružinovského stavebného úradu. Voči rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava sa nedá odvolať, preskúmať ho môže len súd.

(mp)

Vydanie: September 2015