Jazero kedysi a dnes

Okolie Štrkovckého jazera sa dočkalo menšej revitalizácie. Dobrovoľníci vyzbierali odpadky, hrabali lístie a do vody sa ponorili potápači, ktorí jazero čistili aj pred dvadsiatimi rokmi.

Štrkovecké jazero vzniklo umelo v rokoch 1960 až 1964 ťažením kvartérnych sedimentov Dunaja. Tie sa tu uložili v hrúbke zhruba do desať metrov. Vyťažili ich a použili na výstavbu okolitých budov. Štrkovec sa postupne stal obľúbeným a navštevovaným miestom obyvateľov. Aj vďaka tomu, že presne pred 20 rokmi mestská časť jazero a jeho okolie vo veľkom zrevitalizovala. „Zmyslom tejto akcie je ukázať, že projekty záchrany jazier majú zmysel. Mnoho ľudí si to nepamätá, možno vtedy ešte ani nežili, keď sa Štrkovec v minulosti dostal do takého stavu, že bola úvaha, čo s ním ďalej. Či ho zasypať alebo tu niečo vybudovať. V tom čase vzniklo Združenie právnických osôb a asociácia priemyslu a ochrany prírody a ja som bola jeho riaditeľkou. Vtedajšia revitalizácia Štrkovca bol projekt, ktorý som organizovala, preto som tu aj dnes,“ objasnila Anna Zemanová, spoluorganizátorka akcie. Pred mnohými rokmi tak dala dokopy tím hydrogeológov, botanikov, rybárov a ďalších odborníkov a spoločne sa vrhli do záchrany Štrkovca. „Bolo potrebné odsať z dna jazera kaly, ktoré sa tam nazhromaždili aj z toho dôvodu, že kedysi tu bola nezákonným spôsobom zahustená kanalizácia. Vtedy sme odsali zhruba 14-tisíc metrov kubických kalov a odniesli do čističky odpadových vôd do Slovnaftu. Z dna sme vybrali rôzny odpad ako trezory, starý nábytok a dopravné značky. Taktiež tu žilo aj množstvo labutí, dnes je tu jedna rodinka, vtedy ich tu žilo zhruba sto. Nedokázali na zimu ani odletieť, lebo boli degenerované vykrmovaním od ľudí. Tak ich bolo potrebné odchytiť. Keď sme všetko toto urobili, naštartoval sa proces aktivácie rastlín. Tie sme časom museli tiež kosiť, aby sa zas nerozmnožili vo veľkom množstve,“ doplnila Anna Zemanová. Súčasťou niekdajšej revitalizácie bola aj oprava brehov. Následnou pravidelnou údržbou jazera, ktorú si už pod svoj patronát zobral Ružinov, vyzerá dnes Štrkovec tak ako vyzerá.

20 rokov po

Pri príležitosti 20. výročia revitalizácie Ružinov opäť pristúpil k menšiemu skrášľovaniu jazera. Práce pozostávali najmä z čistenia dna Štrkoveckého jazera. Do jeho vôd sa opäť ponorili potápači, ktorých hlavnou úlohou bolo zmonitorovať vodu a zároveň odstrániť najväčšie nečistoty. Potápači vytiahli napríklad trezor, informačnú tabuľu či stoličku. Súčasťou brigády bolo aj vyčistenie okolia jazera - zber nezáhradného odpadu v biotope, zametanie a vyhrabávanie lístia. Na čistenie Štrkovca dohliadali aj rybári, ktorí sa počas roka o jazero starajú a pravidelne ho zarybňujú. „Túto aktivitu veľmi vítame a tešíme sa. Potápači by sa nám tu zišli určite častejšie. Ako Slovenský rybársky zväz tu mávame pravidelné brigády, čistíme okolie jazera, ale nie jeho dno,“ potvrdil Tibor Dányi, predseda Mestskej organizácie SRZ BA II. Súčasťou akcie bola aj výstava fotografií spred dvadsiatich rokov z vtedajšieho procesu čistenia jazera. Voda v jazere je podľa mestskej časti v poriadku. Veľa ľudí si myslí, že je zdraviu škodlivá voda, preto sa tam nedá kúpať. No pravdou je, že zákaz je skôr z dôvodu, aby jazero ľudia neznečisťovali napríklad krémami a kvôli tomu, aby sa udržala jeho samočistiaca schopnosť. Štrkovecké jazero tak slúži hlavne na prechádzky a relax.

Katarína Kostková,

foto: Marianna Šebová

 

Vydanie: December 2017