Jubileum múzea s osobnosťami

Múzeum mesta Bratislavy patrí k najstarším na Slovensku. Tento rok oslávi úctyhodných 150 rokov. Múzeum sídli už od svojho vzniku v Starej radnici. Za roky svojej činnosti si vybudovalo miesto v kultúrnom vyžití zahraničných turistov, ale navštevujú ho aj domáci Bratislavčania, ktorí sa chcú dozvedieť o svojom meste viac.

Na oslavu svojich stopäťdesiatín sa múzeum vyzbrojilo rôznymi zaujímavými aktivitami. Venujte 30 minút slávy múzeu je jednou z nich. V rámci nej múzeum oslovilo 10 známych osobností spoločenského života, ktoré sa stali tzv. veľvyslancami jednotlivých múzeí. Každej známej osobnosti venujú jeden deň, spoločne s kurátorom múzea ju predstavia verejnosti. Najbližších 30 minút slávy môžete stráviť 21. apríla s Mariánom Miezgom a Martou Janovíčkovou, predstavia Múzeum farmácie. Uvedené stretnutia bude múzeum realizovať až do konca kalendárneho roka okrem obdobia letných prázdnin. Následne po každej diskusii sú pripravené podporné aktivity. Deti môžu napríklad v ateliéroch kresliť či maľovať a ich rodičia si zatiaľ v pokoji pozrú expozície. Veľký múzeom pripraveným projektom je výstava s názvom Generácie generáciám. Vypovedá o 150-ročnej pôsobnosti múzea. Otvorenie výstavy na vás čaká 17. mája na nádvorí Starej radnice. Všetci návštevníci sa môžu zapojiť do súťaže s názvom Na trase múzea, tá trvá až do konca mája. Zameraná je na pozornosť návštevníkov. Tí zbierajú nálepky v každom múzeu, ktoré navštívia. „V prvom múzeu si návštevníci zakúpia sprievodný materiál v cene 5 eur a s ním môžu navštíviť všetkých 10 múzeí. Úlohou je nájsť predmet, ktorého silueta je zobrazená v súťažnom materiály. Ak sa im podarí navštíviť 5 múzeí a nájsť 5 predmetov, ktoré správne vyplnia, môžu sa zaradiť do losovania o pekné ceny," povedal riaditeľ Múzea Bratislava Peter Hyross. Múzeum chce aj týmto spôsobom prilákať návštevníkov a ukázať im, aký poklad v podobe múzea sa v Bratislave nachádza. Múzeum sa zapája aj do podujatí kultúrneho leta v Bratislave, pripravujú napr. rôzne diskusie so známymi osobnosťami. Všetky bližšie informácie o 150-tom výročí Múzea mesta Bratislavy a jeho sprievodných podujatiach môžete nájsť na www.150muzeum.bratislava.sk

Marianna Podlucká

Foto: www.muzeum.sk

 

Vydanie: Apríl 2018