Kalendár

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

24. nov.

Poslanecké stredy:

Ivan Kraszkó (Ružová dolina)

 

1. dec.

Poslanecké stredy:

Martin Ferák (Trávniky)

 

8. dec.

Poslanecké stredy:

Matúš Méheš (Pošeň)

 

15. dec.

Poslanecké stredy:

Monika Ďurajková (Prievoz)

 

22. dec.

Poslanecké stredy:

František Bolgáč (Štrkovec)

 

Ďalšie dátumy stretnutí poslancov s občanmi v roku 2022 budú zverejnené na stránke www.ruzinov.sk po tom, ako bude dohodnutý harmonogram.

Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

 

Vydanie: December 21 - Január 22