Kalendár

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

MÁJ

3. máj

Poslanecké stredy:

Matúš Méheš (Pošeň)

 

10. máj

Poslanecké stredy:

Monika Ďurajková (Prievoz)

 

17. máj

Poslanecké stredy:

František Fabián (Štrkovec)

 

24. máj

Poslanecké stredy:

Martin Patoprstý (Ostredky)

 

31. máj

Poslanecké stredy:

Dávid Staruch (Trnávka)

 

31. máj

10:00 - 11:00

Vítanie detí do života

 

JÚN

7. jún

Poslanecké stredy:

Lucia Venczelová (Nivy)

 

14. jún

Poslanecké stredy:

Karolína Lupták Sigmundová (Trávniky)

 

21. jún

Poslanecké stredy:

Jana Poláčiková (Pošeň)

 

28. jún 

Poslanecké stredy:

Michal Sebíň (Prievoz)

 

Počas letných prázdnin sa poslanecké stredy konať nebudú, začnú opäť v septembri. V prípade záujmu je však kedykoľvek možné kontaktovať poslancov priamo.

Upozornenie Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor. 

 

Vydanie: Máj 2023