Kalendár

MAREC

8. mar.

Poslanecké stredy: Ján Buocik (Prievoz)

15. mar.

Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)

22. mar.

Poslanecké stredy: Maroš Mačucha (Ostredky)

29. mar.

Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka)

29. mar.

10:00 - 11:00 Vítanie detí do života

 

APRÍL

5. apr.

Poslanecké stredy: Marek Pokrývka (Nivy)

12. apr.

Poslanecké stredy: Michal Páleník (Starý Ružinov)

19. apr.

Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)

26. apr.

Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)

26. apr.

10:00 - 11:00 Vítanie detí do života

 

Upozornenie

Vítanie detí do života: Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na miestnom úrade (Mierová 21) najneskôr vo štvrtok pred akciou.

Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor. 

 

Vydanie: Marec 2023