Kalendár

 APRÍL

5. apr.

Poslanecké stredy: Marek Pokrývka (Nivy)

12. apr.

Poslanecké stredy: Michal Páleník (Starý Ružinov)

19. apr.

Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)

26. apr.

Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)

26. apr.

10:00 - 11:00 Vítanie detí do života

 

MÁJ

3. máj

Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň)

10. máj

Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz)

17. máj

Poslanecké stredy: František Fabián (Štrkovec)

24. máj

Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky)

31. máj

Poslanecké stredy: Dávid Staruch (Trnávka)

31. máj

10:00 - 11:00 Vítanie detí do života

Upozornenie

Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor.

 

Vydanie: Apríl 2023