Kalendár

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

2. sep

Poslanecké stredy: Ing. arch. Lucia Štasselová (Pošeň) MÚ (prízemie B2) - 16:30

9. sep

Workshop pre seniorov: Rozkvitnutá jar v črepníku DK Ružinov – 14:30 (prihlasovanie do 31. 8.)

Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz) MÚ (prízemie B2) - 16:30

16. sep

Koncert pre seniorov: Umelecký súbor Andalucia DK Ružinov - 14:30

Poslanecké stredy: Ing. Marcela Kulifajová (Štrkovec) MÚ (prízemie B2) - 16:30

23. sep

Prednáška pre seniorov: Čaje a lieky, čo hrozí pri vzájomnom kombinovaní DK Ružinov – 14:30

Poslanecké stredy: Ing. Vladimír Sirotka (Ostredky) MÚ (prízemie B2) - 16:30

30. sep

Slávnosť jubilantov DK Ružinov – 10:00 (potrebné je vopred sa prihlásiť)

Poslanecké stredy: Ing. Peter Strapák (Trnávka) ZŠ Vrútocká (jedáleň) - 16:30

 

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451

Prihlasovanie na slávnosť jubilantov: izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452

 

Vydanie: Júl - August 2020