KDE BUDÚ BEZPLATNÉ KONTAJNERY NA VEĽKOROZMERNÝ ODPAD?

JESENNÉ UPRATOVANIE 2015

Veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad, ktorý nemôžete vyhodiť do kontajnerov na komunálny odpad ani položiť vedľa nich, budú rozmiestnené na jednotlivých sídliskách nasledovne:

sobota 10.10. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.

OSTREDKY Parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č. 39

ŠTRKOVEC Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko

TRNÁVKA Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre

sobota 17.10. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.

PRIEVOZ Parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu,Vlčie hrdlo – sídlisko

POŠEŇ Parkovisko pred nákupným centrom Kocka

TRÁVNIKY Parkovisko Rezedová, výjazd na Ďatelinovú

sobota 24.10. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.

STARÝ RUŽINOV ulica Priekopy pri garážach

RUŽOVÁ DOLINA Parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29

NIVY Súťažná pri Spoločenskom dome Nivy

Fotogaléria: 
Vydanie: Október 2015