Kde je kameň sváru?

Posledné týždne rozvírila pokojné vody v Ružinove téma základnej školy v Ružovej doline. Jej budova posledné roky slúži nielen žiakom základnej školy, ale aj žiakom súkromnej školy, ktorá má v nájme celé tretie poschodie. Kameňom sváru sa stala nájomná zmluva, ktorá končí v lete.

Presne do 31. augusta 2018 môže Súkromná paneurópska základná škola využívať priestory na treťom poschodí. Tak hovorí nájomná zmluva. Keďže ružinovských prváčikov pribúda, riaditeľka Základnej školy Ružová dolina sa rozhodla súkromnému subjektu prenájom nepredĺžiť. „Do prvého ročníka sa nám od budúceho školského roka prihlásil veľký počet detí, plánujeme otvoriť až tri prvácke triedy, tie nemáme kam umiestniť. Tak isto nám chýbajú odborné učebne, kabinety pre učiteľov, nenapĺňame dobre priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Čiže priestory na treťom poschodí potrebujeme na svoju ďalšiu činnosť. Preto sme sa rozhodli nájomnú zmluvu nepredĺžiť,“ vyjadrila sa riaditeľka Základnej školy Ružová dolina Anna Tomčániová. S ukončením nájomnej zmluvy ale súkromná škola nesúhlasí a v priestoroch v Ružovej doline chce ostať aj naďalej. Argumentuje tým, že doposiaľ nenašla vhodné nové priestory na svoju činnosť. A taktiež, že priestory v Ružovej doline na treťom poschodí si špeciálne upravila pre potreby svojich žiakov. „My máme priestory prispôsobené, priečkami sme si rozdelili triedy na menšie tak, aby sme sa vedeli špeciálne a aj individuálne venovať našim žiakom. Máme tu vytvorené logopedické, terapeutické či relaxačné miestnosti. Odísť do iných priestorov je pre nás momentálne naozaj nereálne, preto žiadame aspoň ešte o ročný nájom,“ objasnila Veronika Bisaki, riaditeľka Súkromnej paneurópskej základnej školy. O tom, že nie je predpoklad predĺženia nájomnej zmluvy, boli ale na súkromnej škole oboznámení ešte minulý rok. Na otázku viacerých poslancov, prečo sa táto situácia rieši doslova o päť minút dvanásť, Veronika Bisaki odpovedala, že aj keď nejaké rokovania s mestskou časťou prebehli, priestory ktoré Ružinov ponúkol ako alternatívne, im nevyhovovali. „Jedna ponuka, ktorú sme od mestskej časti dostali, bola pre nás naozaj nevyhovujúca. Priestory boli malé a zdevastované,“ doplnila Veronika Bisaki.

Poslanecký prieskum

Súkromnú školu podporili aj rodičia tunajších žiakov a na stoloch poslancov sa tak ocitla petícia za jej zachovanie. Svoj názor na miestne zastupiteľstvo pri- šli vyjadriť aj rodičia žiakov ružinovskej základnej školy. Poslanci si tak vypočuli obe strany a rozhodli sa ísť si pozrieť situáciu priamo do budovy školy. „Najlepšie je veci zhodnotiť priamo na mieste. Pozreli sme si priestory celej budovy školy v Ružovej doline, či ružinovskej základ- nej alebo súkromnej školy. Tiež sme si vypočuli obe riaditeľky. Súkromnej základnej škole sa viacerí poslanci snažíme pomôcť nájsť nové priestory, napríklad aj v spoluprácwi s bratislavskou župou,“ vyjadril sa ružinovský poslanec Vladimír Sloboda, ktorý inicioval poslanecký prieskum v Ružovej doline. „Kolega Sloboda urobil veľmi dobrú vec, keď inicioval tento prieskum. Takto sa najlepšie vieme presvedčiť o situácii. Najmä o tom, koľko priestorov má naša ružinovská základná škola a koľko ich ešte potrebuje na ďalšie fungovanie,“ doplnil poslanec Igor Adamec. Výsledky poslaneckého prieskumu ale v konečnom dôsledku slúžia len ako informačný materiál. Posledné slovo má totiž riaditeľka ZŠ Ružová dolina Anna Tomčániová. Keďže ružinovská škola funguje ako samostatný právny subjekt, ak riaditeľka poslancom nepredloží návrh na predĺženie nájomnej zmluvy, poslanci de facto nemajú o čom hlasovať.

Katarína Kostková, foto: Radoslav Hoblík

 

Vydanie: Jún 2018