Komplexná rekonštrukcia vráti župné divadlo Aréna do podoby z roku 1939

V Divadle Aréna vládne od februára minulého roka čulý stavebný ruch. Budova prechádza komplexnou rekonštrukciou. Obnovená bude javisková technológia, zvuková, osvetľovacia, projekčná technika a opravená bude aj vodná veža, ktorá je na pozemku divadla. Tá v budúcnosti rozšíri ponuku kultúrnych priestorov v areáli divadla. Divadlo sa po rekonštrukcii stane jedným z najmodernejších na Slovensku.

„Posledná čiastočná rekonštrukcia budovy bola realizovaná v prvej polovici 90. rokov. Tak ako väčšina divadelných budov na Slovensku, aj Divadlo Aréna bolo pred rekonštrukciou v zlom technickom stave a nespĺňalo základné normy, nehovoriac o energetickej náročnosti. Naším zámerom je nielen obnoviť túto unikátnu divadelnú budovu, ale aj vytvoriť jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie bude obnova elektroinštalácie, strechy, podlahy a aj fasády budovy. Na streche už pribudla nová veža, ktorá bude slúžiť na umiestnenie systémov ťahov pre javisko. Na javisku bude nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Obnovená bude taktiež vodná veža, ktorá je umiestnená v areáli divadla. Novozriadená kaviareň ponúkne výhľad na nábrežie a panorámu mesta. Vznikne na terase, ktorá sa vytvorí zväčšením protipožiarnych okien a schodiska a bude môcť fungovať aj mimo divadelnej prevádzky.

„Zhotoviteľ k rekonštrukcii pristupuje mimoriadne citlivo, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Budova bude po rekonštrukcii v takom architektonickom stave, v akom bola naposledy v roku 1939. Obnovia sa krídla z bočných strán budovy, na streche pribudne veža. Aj tieto prvky budú obnovené podľa toho, ako ich mala budova v minulosti. Na celý proces rekonštrukcie dohliada Krajský pamiatkový úrad. Nová rekonštrukcia vytvorí pre umeleckú prevádzku kvalitnejšie a väčšie zázemie, ktoré sa rozšíri o nové priestory vďaka krídlam z bočných strán budovy. Návštevníci sa môžu tešiť na moderný interiérový dizajn,“ priblížila Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK.

Župné Divadlo Aréna má za sebou búracie práce, výstavbu nových základov, betonárske práce na bočných prístavbách, osadenie oceľovej konštrukcie novej veže, reštaurátorské práce na dvoch existujúcich vežiach pri hlavnom vstupe, ako aj stavebné úpravy vo vnútri budovy. Vymenená je celá strecha a osadené sú nové okná. Zhotoviteľ ukončil elektroinštalačné práce a vzduchotechniku.

V tomto roku sa práce sústreďujú na interiér, vrátane fasády zadnej časti budovy, osadenie javiska a variabilného hľadiska. Bratislavská župa postupne začne umiestňovať javiskové technológie, osvetľovaciu a zvukovú techniku. V pláne je aj revitalizácia pozemku. Ten bude možné využívať na exteriérové podujatia, ale aj na parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom revitalizácie je otvoriť pozemok divadla návštevníkom a vizuálne ho prepojiť s priľahlým parkom.

„Diváci sa môžu tešiť na krajší a pohodlnejší priestor. Vďaka moderným technológiám bude zážitok z predstavení ešte silnejší, ale mysleli sme aj na komfort nových sedadiel a výkonnú vzduchotechniku v sále. V spolupráci so zástupcami divadla, zhotoviteľom, architektmi a Krajským pamiatkovým úradom sa podarilo zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky, či nosníkové železné trámy. Všetky budú repasované a dotvoria finálnu identitu divadla,“ uzavrel Juraj Droba.

Divadlo Aréna je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené koncom roka 2023. Následne sa budú realizovať práce na vnútornom materiálno-technickom zariadení. Celkové náklady na rekonštrukciu spolu s technológiami dosiahnu vyše 10 miliónov eur. Na rekonštrukciu poskytlo Ministerstvo financií SR štátny príspevok vo výške bezmála 4 milióny eur.

 

Vydanie: Jún 2023