Komunikácia s úradom v čase mimoriadnej situácie

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

 

Až do odvolania bude miestny úrad (vrátane kancelárie prvého kontaktu) pre verejnosť

ZATVORENÝ

Odporúčame preto obracať sa na jednotlivé oddelenia a odbory miestneho úradu prioritne e-mailom.

V prípade, že niektoré záležitosti nie je možné vybaviť e-mailom, resp. telefonicky a neznesú odklad, môžete si vopred dohodnúť termín stretnutia (minimálne deň vopred, nie z vrátnice miestneho úradu – nariadenie o povinnej práci z domu a karanténne obmedzenia sa týkajú aj nášho úradu).

 

 

MATRIKA

NARODENIE DIEŤAŤA - na základe hlásenia o narodení dieťaťa z pôrodnice matričný úrad zasiela rodný list poštou (nie je potrebné navštevovať úrad osobne), výnimkou je len priznanie otcovstva 

ludmila.grusova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 69

eva.furakova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 67

andrea.weinstukova@ruzinov.sk +421 2 48 28 43 61

ÚMRTIE - na základe listu o prehliadke mŕtveho (zvyčajne doručuje pohrebná služba) matrika vydáva úmrtný list (a zvyčajne odovzdáva pohrebnej službe)

UZATVORENIE MANŽELSTVA - na základe telefonickej konzultácie gabriela.soltesova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 61

 

ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

Vyhradené parkovanie - žiadosti (predĺženie, zmena, zrušenie, nová žiadosť) sa budú prijímať iba elektronicky formou e-mailu – vrátane všetkých príloh, príloha čestné vyhlásenie bude dočasne akceptovaná bez úradného overenia podpisu.

tatiana.spisakova@ruzinov.sk – lokality Trnávka, Prievoz, Nivy

ivana.hiebschova@ruzinov.sk – lokality Ostredky, Štrkovec, Starý Ružinov

olga.kralovicova@ruzinov.sk – lokality Ružová dolina, Trávniky, Pošeň

500bytov@ruzinov.sk – regulovaná zóna 500 bytov

 

SOCIÁLNY ODBOR

+421 2 48 28 44 51

+421 2 48 28 44 57

+421 2 48 28 42 85

 

OHLASOVŇA POBYTOV

TRVALÉ POBYTY – na základe vopred dohodnutého termínu (boris.kroslak@ruzinov.sk, marta.chabronova@ruzinov.sk, zuzana.sturdikova@ruzinov.sk, resp. 02/ 48 284 335)

Pozn.: V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom, a ste vlastník/ spoluvlastník nehnuteľnosti, na ktorú si chcete zaevidovať pobyt, môžete využiť možnosť elektronického nahlásenia prostredníctvom centrálnej ohlasovne na www.slovensko.sk

 

ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ODBORU – e-mailom, resp. telefonicky na čísle 0910 365 920 (v čase úradných hodín)

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Občania sa môžu v prípade správnych alebo iných konaní v rámci stavebného konania, len vopred a výhradne telefonicky alebo e-mailom dohodnúť na stretnutí so zamestnancami stavebného úradu. 

 

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA

Bratislavský magistrát je až do odvolania zatvorený. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na infolinku +421 2 593 56 111 (pracovné dni od 8:00 do 16:00) alebo e-mailom na info@bratislava.sk.

 

Vydanie: Marec 2021