Koncerty pre seniorov aj v roku 2015

S bezplatnými koncertmi pre seniorov mestská časť Ružinov pokračuje aj v roku 2015. „Už na január sme pre nich pripravili šansónový koncert Andrey Zimányiovej,“ načrtla Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí ružinovského miestneho úradu. Koncert by mal byť 21. Januára 2015 v Dome kultúry Ružinov. Ďalšou kultúrnou lahôdkou pre seniorov z Ružinova má byť februárový koncert Kuštárovcov, ktorí zahrajú slovenské a české evergreeny. Naplánovaný je na 25. februára 2015 takisto v Dome kultúry Ružinov. „Bol by som rád, keby sme na budúci rok pokračovali v práci so seniormi v tom duchu, ako doteraz. Každý mesiac jedno kultúrne podujatie a jeden výlet. Naše skúsenosti ukázali, že účasť seniorov na týchto aktivitách stúpa,“ doplnil starosta Ružinova Dušan Pekár.

(mš)

Vydanie: December 2014