Kontakty

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Linka na pomoc ľuďom bez domova OZ Vagus (a výjazdy) Telefón: +421 949 655 555 (pondelok - piatok: 9:00 - 12:00, výjazdy v rámci Bratislavy pondelok - sobota: 17:00 - 21:00)

Máte informácie o osobách bez domova, ktorá môže potrebovať pomoc (najmä ak sa na mieste nachádzajú maloleté deti, tehotné ženy, starí ľudia)? (mesto, resp. mestská časť poskytnú základné sociálne poradenstvo, ak sa na mieste nachádzajú deti, prípad preberie ÚPSVaR)

MESTSKÝ TERÉNNY TÍM ludiabezdomova@bratislava.sk +421 2 59 356 111

SOCIÁLNY ODBOR socialne@ruzinov.sk +421 2 48 284 451 Porušenie zákona alebo verejného poriadku Mestská polícia: 159

 

Vydanie: Marec 2024