Krajšie prostredie okolo nás: Ulicu skrášlil trvalkový záhon

Pohľad na zeleň na ulici Viliama Figuša-Bystrého bol ešte donedávna akýsi otupný. Trpel totiž nedostatkom druhov. To je však už minulosťou. Aj vďaka podpore z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Trvalkové záhony na ulici Viliama Figuša-Bystrého sú len jedným z mnohých revitalizačných projektov, ktoré sa v Ružinove zrealizovali alebo ešte len plánujú. V tomto prípade bolo cieľom vytvoriť novú zeleň v druhovo chudobnej lokalite. Pôvodný trávnik nahradil trvalkový záhon s prírodnou mulčovacou vrstvou, čím vznikli nielen lepšie podmienky na vsakovanie dažďovej vody, ale aj pre život hmyzu. A napokon, veľkú úlohu zohráva aj estetická funkcia.

Na mieste vzniklo šesť trvalkových záhonov s celkovou výmerou 225 m2 , ktoré tvorí 558 overených nenáročných druhov trvaliek a 90 okrasných cesnakov. Teplovod, ktorý sa nachádza v danej lokalite, však neumožňuje vysadiť tam aj stromy. 

 

Vydanie: December 22 - Január 23