Láka vás byť dobrovoľníkom v zariadení pre seniorov ?

Prijmite našu ponuku, príďte k nám a staňte sa ADRA dobrovoľníkom u seniorov! Dajte ďalší zmysel vášmu životu. Je veľa seniorov, ktorí práve Vás potrebujú.

Nepochybujte o tom, či ste ten správny typ a či máte dostatok schopností, skúseností. Môžete sa zapojiť do aktivít, ako sú napríklad tréningy pamäte, kvízy a rozhovory so seniormi, hranie spoločenských hier, sprevádzanie na prechádzkach, hra na hudobné nástroje a podobne. Nezáleží na tom či ste študent, pracujúci alebo senior, muž alebo žena, aké máte vzdelanie a skúsenosti. Vyššia odbornosť dobrovoľníka nie je podmienkou, dôležitá je chuť pomáhať.

KONKRÉTNA POMOC V RUŽINOVE

ADRA sa už rok podieľa na pravidelných tréningoch pamäte v zariadení pre seniorov v Ružinove. So seniormi precvičujeme motoriku, prechádzame sa, spievame a precvičujeme myseľ s cieľom prispieť k pozitívnej zmene vnímania vlastnej hodnoty a postavenia v spoločnosti. Druh činnosti: pravidelná, 1x týždenne 1- 2 hodiny (možnosť výberu medzi viacerými dňami v týždni) Miesto: Ružinovský domov seniorov, Pivonková 2, Bratislava – Ružinov. Ak Vás zaujala naša ponuka pomáhať druhým, zavolajte nám na: 0948 353 835 alebo napíšte na: office@adra.sk, radi Vás privítame medzi nami. ADRA je nezisková, mimovládna organizácia, ktorá vytvára príležitosti, šíri nádej a podporuje rozvoj ľudí. Každý deň ADRA buduje kapacity komunít a mení životy. V Bratislave sa ADRA sústreďuje na prácu s deťmi z krízových centier a s ľuďmi zo zariadení pre seniorov. Taktiež sa spolupodieľa na celoročnej pomoci bezdomovcom.

Vydanie: November 2013