LEMUR EMUR UČÍ DETI NA NEVÄDZOVEJ

Spoznávať a skúmať nové poznatky, učiť sa zábavnou formou je pre žiakov Základnej školy, Nevädzová 2, úplne prirodzené. Nielen vyučovanie, ale aj prestávky im spestruje od januára 2018 kiosk s tromi dotykovými obrazovkami s názvom Vedomostný ostrov. Tento stroj na informácie získala naša škola vďaka projektu Nadácie Volkswagen Slovensko. Jeho maskotom je zvedavé zviera lemur Emur.

História tohto zaujímavého projektu sa začala písať na začiatku školského roka a v novembri na výstave Bibliotéka 2017 bola naša škola zaradená medzi 100 úspešných, ktoré získali informačný kiosk. V januári 2018 nám bol kiosk s vedomostným obsahom doručený a bezplatne pripojený na internet na obdobie dvoch rokov. Následne sa koordinátorka tohto projektu Mgr. Andrea Tkáčová zúčastnila školenia, kde sa bližšie zoznámila s funkciami a možnosťami práce s ním. A ako tento múdry kiosk funguje? Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova, kde sa nachádzajú orientačné body, ktoré ukrývajú informácie z oblasti vedy, techniky, či nemeckého jazyka. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika. Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. Špeciálna aplikácia navádza deti overovať získané informácie napr. domácim pokusom, či inou projektovou činnosťou. V závere školského roka si žiaci overia svoje vedomosti rôznymi vedomostnými kvízmi. Veľmi obľúbenou súčasťou pre malých i veľkých žiakov je aj dopravná výchova. Úlohy a kvízy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi. Vedomostný ostrov dáva našim žiakom možnosť neobmedzene čerpať informácie potrebné pre ich kvalitné vzdelávanie.

Mgr. Andrea Tkáčová, foto: autorka

 

Vydanie: Máj 2018