Ľudia z Trnávky navrhovali úpravu jednosmeriek, chcú ju aj obyvatelia Prievozu

Vážení obyvatelia Trnávky,

rád by som vám podal stručnú informáciu z doterajšieho priebehu prieskumu ohľadne úprav jednosmernej dopravy v našej štvrti.

Napriek tomu, že termín, do ktorého bolo oficiálne možné zasielať svoje pripomienky začiatkom júna skončil, obyvatelia ešte stále reagujú a posielajú podnety. Sme radi, veď radšej pomalšie a dobre, ako rýchlo, chvatne a s chybami.

Obyvatelia najviac poukazujú na problémy s dopravou na uliciach Pavlovičova, Gašparíkova, Slowackého a Jakabova.

Objavili sa problémy aj v súvislosti s MHD na Rádiovej a Bulharskej, no najväčšie problémy zo všetkých sa ukázali na základe podnetov od občanov na uliciach Bočná a Krajná. Tieto ulice sú reálne dopravou preťažené a často slúžia ako skratka pre nákladnú, ale aj osobnú dopravu mimomestským vodičom. Pri neprítomnosti chodníkov je chodec doslova v ohrození.

Predpokladám, že prieskum uzavrieme 30. júna a následne s referátom územného a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu vypracujeme možnosti riešenia.

Následne tieto predložíme na diskusiu širokej verejnosti.

Pri príležitosti jedného stretnutia poslancov s obyvateľmi zaznela myšlienka, že je lepšie denne po svojom sídlisku urobiť autom trochu dlhšiu cestu, aby som sa dostal tam, kam potrebujem, ak mám zaručené, že z mojej štvrti nevznikne tranzit – skratka pre vodičov z celej Bratislavy a okolia.

Zaujímavosťou je, že na základe výzvy pre Trnávku, sa ozvalo aj niekoľko obyvateľov Prievozu, ktorí vysoko hodnotia túto aktivitu a požadujú podobný prístup k doprave aj tam. Sľubujeme, že hneď po prázdninách pristúpime rovnako aj k Prievozu.

MVDr. Marián Gajdoš

zástupca starostu Ružinova

Vydanie: Júl - August 2015