Majme oči otvorené:Kampaň EÚ na pomoc obetiam násilia

Každý rok sa podľa štatistík až 15 percent Európanov stane obeťou trestného činu. Či už ste sa stali obeťou vy, či poznáte niekoho, kto sa obeťou násilia stal alebo, naopak, máte pocit, že vám sa niečo podobné stať nemôže, kampaň Európskej únie je tu pre všetkých. Cieľom projektu Majme oči otvorené je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete takýchto činov. 

„Každá obeť trestného činu má v rámci Európskej únie právo na pomoc a podporu, bez ohľadu na to, kde sa nachádza alebo za akých okolností k trestnému činu došlo. Mnohé obete si však stále neuvedomujú svoje práva, ani to, ako si ich môžu uplatniť,” vysvetľuje Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Majme preto oči otvorené a všímajme si rôzne trestné činy, ktoré môžu byť páchané v našom okolí. Štatistiky sú smutným dôkazom, že obeťou sa môže stať ktokoľvek z nás.

Obťažovanie:

nežiadúce správanie s cieľom alebo dôsledkom porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, znevažujúceho alebo urážlivého prostredia.

Napadnutie:

ublíženie inej osobe (fyzicky alebo psychicky).

Lúpež:

odňatie majetku inej osoby prostredníctvom násilia alebo pod hrozbou násilia.

Vražda:

usmrtenie jednej osoby druhou osobou.

Práva obetí v Európskej únii

■ právo na ochranu a na individuálne posúdenie: Účelom je zistiť, či majú obete špecifické potreby ochrany, a či a do akej miery by pre ne boli prínosné osobitné opatrenia v priebehu trestného konania. Obete a ich rodinní príslušníci majú právo na ochranu pred sekundárnou a opakovanou viktimizáciou, zastrašovaním a odvetou.

■ právo zúčastniť sa trestného konania

■ právo na podporné služby: Každá obeť má právo na dôverné a bezplatné služby podpory obetiam, ktoré pôsobia v ich záujme pred začiatkom trestného konania, počas neho a primeraný čas po jeho skončení.

■ právo porozumieť a byť pochopený: všetka komunikácia musí byť jednoduchá a zrozumiteľná

■ právo na informácie: Obeť má právo na informácie o tom, aká podpora je k dispozícii, ako sa k nej dostať, o odškodnení, ako oznámiť trestný čin a ako získať právne poradenstvo.

■ práva rodinných príslušníkov obetí

STALI STE SA OBEŤOU TRESTNÉHO ČINU?

Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách pre obete trestných činov v Bratislave v Klientskom centre na Tomášikovej 46, tel.: 0961/046 014 alebo 0908 794 281.

Viac informácií na www.prevenciakriminality.sk

 

Vydanie: Apríl 2023