Máme radi Ružinov

KDE NÁJDETE AKTUÁLNE INFORMÁCIE O VÝVOJI SITUÁCIE?

korona.gov.sk

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (BA)

(informácie o opatrenia, prehľad pozitívne testovaných, uzatvorené triedy/ školy v kraji)

@ruvzba.sk

 

Ministerstvo zdravotníctva SR

(opatrenia, postupy pri testovaní, informácie v súvislosti s cestovaním)

health.gov.sk

 

Ministerstvo hospodárstva SR

(informácie pre firmy, SZČO a fyzické osoby)

mhsr.sk/koronavirus

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

(pracovná oblasť, OČR a nemocenské, sociálne služby – jasle, seniori...)

employment.gov.sk

 

 

Vydanie: November 2020