Manuál pre občanov: Pozor na rekonštrukcie bez povolenia

Zrušenie priečok, zväčšenie kuchyne či rekonštrukcia kúpeľne – to sú najčastejšie stavebné úpravy, ktoré robia majitelia vo svojich bytoch. Samotná rekonštrukcia nie je problém, pokiaľ ste si predtým splnili všetky povinnosti a máte všetky potrebné súhlasy. Prečo je to nevyhnutné? To, čo pre vás znamená krajší interiér, môže znamenať vážne poškodenie statiky domu a ohrozenie majetku, zdravia a životov ostatných.

Prednedávnom prebehla na sociálnych sieťach správa o tom, ako nechal majiteľ bez povolení zrekonštruovať svoj byt vrátane vybúrania viacerých, aj nosných, priečok. Prípad sa síce ťahal niekoľko rokov, ale neskončil pokutou ako väčšina diskutujúcich očakávala. Majiteľ musí vrátiť byt do jeho pôvodnej dispozície. Ako trefne napísal aj jeden z čitateľov, „niekoľko sto eur fyziku neporazí“

. A práve to je dôvod, prečo je pri rekonštrukcii (s výnimkou udržiavacích prác ako napríklad maľovanie, oprava rozvodov, výmena vane, obkladačiek – pozor, netýka sa to dlažby, okien, toalety alebo kuchynskej linky) dôležité overiť si, či stačí pred začatím prác ohlásenie na stavebný úrad, alebo či je potrebné aj stavebné povolenie. Dôležitá poznámka – ani pri ohlásení nestačí poslať list na stavebný úrad a začať s prácami, treba počkať na odpoveď.

Presuny a búranie priečok, zmena veľkosti okien, ale aj výmeny ľahkých podlahových krytín za možno estetickejšie, ale mnohonásobne ťažšie, totiž predstavuje zásah do statiky domu. Je totiž obrovský rozdiel, či v byte s rozlohou 70 m2 je na podlahe vinyl s hmotnosťou povedzme 35 kg, alebo dlažba, ktorá váži 350 kg.

Takýto zásah do budovy totiž môže znehodnotiť celú nehnuteľnosť, minimálne však stav bytov susedov pod vami. Dôležité je myslieť aj na to, že rekonštrukcia bez potrebných povolení predstavuje aj porušenie pravidiel poistných zmlúv a škody, ktoré sa stanú vám, ako aj tie, ktoré spôsobíte iným, budete musieť platiť z vlastného.

Rekonštrukcie a stavebné úpravy rodinných domov majú tiež pravidlá a podľa rozsahu prác je tiež potrebné splniť ohlasovaciu povinnosť, alebo požiadať o stavebné povolenie.

PODOZRENIA A POKUTY

Stavebné práce vyvolávajú medzi ľuďmi asi najviac konfliktov. V záujme korektných susedských vzťahov je preto dôležité o rekonštrukciách oboznámiť aj ostatných obyvateľov domu. Ak takúto informáciu nemáte, obráťte sa v prvom rade na svojho správcu. Ak aj potom máte pochybnosti, či majú v poriadku všetky povolenia, môžete na stavebnom úrade podať oficiálnu žiadosť o vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

V prípade, že bolo nutné rekonštrukciu ohlásiť a neurobili ste tak, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 330 eur. Ak ste potrebovali stavebné povolenie a nemáte ho, pokuta môže byť ešte o 500 eur vyššia (pre právnické osoby sú pokuty mnohonásobne vyššie). Ďalšou možnosťou, ktorá je však podstatne drahšia, je povinnosť navrátiť vec do pôvodného stavu.

 

Vydanie: Apríl 2023