Martin Ferák: Veci jednoduché a logické sa dejú naopak, než káže zdravý rozum

Mgr. Martin Ferák (43) patrí medzi nových poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva. Reprezentuje volebný obvod Trávniky a je členom strany Sieť. Pôsobí v komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy ako jej podpredseda. Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu. V rámci pracovného života má skúsenosti ako podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a rekreačného športu, aktuálne je riaditeľom firmy Academia Aquatica, ktorá sa venuje potápaniu.

Poslancom ružinovského miestneho zastupiteľstva ste prvýkrát. Vaše rozhodnutie uchádzať sa o priazeň voličov zrelo vo vás dlhšie alebo to bolo skôr rýchle rozhodnutie?

Politika ma zaujímala dlhodobo, no aktívne do nej vstúpiť som sa rozhodol vcelku spontánne. Základným faktorom, ktorý ovplyvnil moje rozhodnutie, bola nespokojnosť s fungovaním systému a pochopenie, že mrnčaním na facebooku ani posedeniami pri pive s kamarátmi toho veľa nezmením. Vďaka svojej práci som precestoval veľký kus sveta a viem, že veci môžu fungovať aj inak. Existujú krajiny, kde politici plnia vôľu občanov a tí sú potom spokojní a na svoje mesto, či krajinu hrdí.

S akou ambíciou ste teda išli do poslaneckých lavíc?

Moja ambícia je zmeniť svet tak, aby fungoval v súlade so zdravým rozumom. Predsa keď poznám pôrodnosť a demografické zloženie obyvateľstva, tak pri zdravom uvažovaní je možné presne vyčísliť, koľko miest v škôlkach budeme ten- ktorý rok potrebovať. Taktiež, keď vidím nárast motorizácie, je jasné, že sa musím zapodievať riešením parkovania. Ako je možné, že sa tak nedeje? A zároveň je nezmyselné povoľovať výstavbu nových obytných domov v zóne, ktorá je už preľudnená. A toto sa deje. Veci jednoduché, logické a pritom sa dejú naopak, než káže zdravý rozum.

Miestne zastupiteľstvo funguje v aktuálnej zostave osem mesiacov. Ako vnímate jeho zloženie a nastavenie spolupráce medzi poslancami?

Páči sa mi, že z 25 poslancov je 17 nováčikov. Cítiť tam entuziazmus a odhodlanie. Komunikácia na úrovni zastupiteľstva je prekvapivo dobrá, i keď ju často poznačujú emócie, potláčajúce do úzadia pragmatické riešenia. Na úrovni komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy, ktorej som podpredsedom, je spolupráca konštruktívna, hoci názory jej členov sú často protichodné. Horším zistením ale je, že miera vplyvu poslanca na zásadné dianie je pomerne obmedzená.

Pôsobíte ako človek, ktorý nemá rád dlhé rečnenie, ale vyjadrenie k veci.....

Dojem je v súlade s realitou. Som pragmatik, ale rešpektujem, že niektorí ľudia majú v povahe potrebu sa vyrozprávať pred publikom.

Ste poslancom za sídlisko Trávniky. V čom vidíte jeho pozitíva a negatíva?

Na Trávnikoch bývam od detstva. Poznám ich dokonale a mám aj možnosť sledovať zmeny v čase. Pamätám si aktívny život a kúpanie na Rohlíku, funkčné ihriská aj tenisové kurty. Prítomnosť vodnej plochy, parkov a vyrastenej zelene považujem za najväčšiu devízu nášho sídliska. Velmi si cením aj staré urbanistické riešenie, kde hustota zástavby, cestných komunikácii i chodníkov odráža nielen ekonomické záujmy, ale aj potrebu kvalitného životného priestoru. Negatíva vidím v nedostatočnom docenení pozitív zo strany zodpovedných. t.j. nedostatočná starostlivosť o údržbu a rozvoj.

Ktoré investície, či už zrealizované, plánované alebo zamýšľané, sa vám zdajú byť ako kľúčové a dôležité?

Opätovne sa vrátim k pozitívam Trávnikov, ktoré je možné aplikovať aj na celý Ružinov. Je to ľudnatá a rozľahlá mestská časť, ktorej pozitívom sú vodné a zelené plochy. Investície mestskej časti by mali preto smerovať k zachovaniu a upevneniu týchto hodnôt - škôlky, parkovacie domy, oddychové zóny. Pokiaľ ide o investičné zámery developerov, som konzervatívny a podporujem len premenu bývalých industriálnych zón na zóny s novým využitím alebo projekty občianskej vybavenosti. Prosté zahusťovanie zástavby má u mňa červenú.

Čomu by ste sa potešili, keby sa v tomto volebnom období podarilo v Ružinove zrealizovať?

Jednoznačne je potrebné vyriešiť kapacity škôlok, výrazne zlepšiť možnosti parkovania a odstrániť „Hirošimu“. Osobne sa ako poslanec z Trávnikov budem tiež aktívne venovať problematike revitalizácie okolia jazera Rohlík.

AJ TOTO SOM JA

Som športový rybár, potápač a fotograf. Milujem prírodu, cestovanie a spoznávanie sveta. Rád si spestrím obednú prestávku jazdou na bicykli, posedením na káve či večer pri poháriku kvalitného rumu alebo vína. Záľubu mám tiež vo varení a ešte väčšiu v konzumácií domácich jedál.

Vydanie: September 2015