Martin Vojtašovič: Verejné peniaze sú peniaze nás všetkých

JUDr. Martin Vojtašovič (31) je prvýkrát ružinovským poslancom. Kandidoval za Prievoz a je členom strany Sieť. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Pracoval vo verejnej službe, na ministerstvách či na Úrade vlády SR. Aktuálne pôsobí ako právnik na Finančnom riaditeľstve SR. Pri miestnom zastupiteľstve je členom Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie.

Poslancom miestneho zastupiteľstva ste prvýkrát. Čo vás motivovalo uchádzať sa o hlasy Ružinovčanov?

Dlhodobo neriešené problémy občanov, nielen na celoslovenskej, ale predovšetkým na komunálnej úrovni. Práve to ma podnietilo k aktívnejšiemu prístupu a záujmu o verejné dianie.

Ako Ružinovčan máte evidentne svoj pohľad na to, čo v Ružinove aj konkrétne v Prievoze funguje a čo nie. Čo by ste radi ovplyvnili, zmenili?

V prvom rade ako občan, aj ako politik som vďačný za dotáciu od ministerstva školstva na zvýšenie kapacít škôlok, avšak dopyt to stále nepokryje. Treba sa určite zamerať na budúcnosť našich detí a pripraviť im adekvátne podmienky na vzdelanie a kvalitný život. Teší ma tiež zabezpečenie vyššej účasti verejnosti pri rozhodovaniach samosprávy, keďže boli konečne do komisií zahrnutí aj občania – neposlanci. Názory a nápady, ako vylepšiť podmienky v Ružinove zo strany občanov, sú veľmi dôležité, takže som veľmi rád, že občania majú možnosť vyjadriť sa a podporiť tak „hlas ľudu”. S čím však nie som spokojný a ani nebudem, pokiaľ sa to rozumne nevyrieši, je tankodróm na Hraničnej ulici, ktorého stav je vhodný akurát tak pre ťažké mechanizmy a armádne vozidlá. Ten však patrí pod správu magistrátu a ten pristupuje k tomu dosť odmerane, takže je nutné s tým niečo spraviť a nielen sa prizerať. Veľmi by som si prial, aby sa v tomto volebnom období podaril zrevitalizovať minimálne jeden park, ktorý by bol „výkladnou” skriňou Bratislavy. Našou vizitkou je aj stav na trhovisku Miletička, ktoré je potrebné znovu postaviť na nohy. Veď je to miesto, kde radi nakupujú ľudia z celej Bratislavy.

Ktoré investície v Ružinove v uplynulých rokoch potešili? Alebo naopak, zdajú sa vám niektoré nezmyselné?

Musíme si uvedomiť, že verejné financie, s ktorými hospodári mestská časť a jej organizácie, sú peniaze nás všetkých, preto by sme si mali najprv pozametať pred vlastným prahom, aby sme so zverenými majetkom „gazdovali“ čo najlepšie. Investícií by mohlo byť viac, ak dozrieme na to, aby sa majetok obce nepredával za podhodnotenú cenu, pri jeho prenájmoch sa neobchádzali verejné súťaže, netolerovali sa dlhodobé prenájmy za symbolické netrhové ceny a doriešil sa konečne osud neskolaudovaného hotela pri zimnom štadióne. Čím viac peňazí sa bude zbytočne míňať a efektívnejšie nakladať s majetkom, tým viac peňazí zostane na realizáciu projektov a investícií pre ľudí, napríklad aj na nové nájomné byty, rekonštrukciu ciest a chodníkov, zvýšenie kapacít škôlok.

Ako vnímate situáciu okolo Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb a Ružinovského športového klubu, kde vplyvom zlého riadenia a ľudského zlyhania bývalé vedenia spôsobili nemalé finančné straty?

Situácia v oboch organizáciách bola priam katastrofálna. V Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb dlhy vo výške 2 miliónov eur, len za minulý rok strata pol milióna eur. V Ružinovskom športovom klube exekúcie za pol milióna eur, chýbajúce státisíce eur v pokladni. V oboch prípadoch neexistuje dobré riešenie vzniknutej situácie. Každé je bolestné, ale verím, že prostredníctvom novozvoleného manažmentu, ktoré vzišlo z výberových konaní, sa nám podarí situáciu zastabilizovať tak, aby sa to vyriešilo čo najpriaznivejšie pre občanov a Ružinov. Aj na základe týchto lapsusov z predchádzajúcich období má toto miestne zastupiteľstvo ambíciu zaviesť interaktívny rozpočet na webe, kde si všetci občania môžu skontrolovať, odkiaľ peniaze do mestskej časti prichádzajú a kam odchádzajú.

AJ TOTO SOM JA

Som aktívny športovec - bežec, takže sa zúčastňujem bežeckých podujatí v rôznych mestách. Dokonca už mám za sebou prvý maratón, ktorý som úspešne zvládol (smiech). Samozrejme, ako každý správny muž si rád zahrám futbal alebo sledujem športové udalosti v televízii.

Pripravila M. Plesníková

Vydanie: Júl - August 2015