Máte doma prváčika? Od Ružinova dostanete 35 eur

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Ružinovskí školáci, ktorí v školskom roku 2017/2018 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. Ako ho získať?

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. „Príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy poskytujeme každý rok. Štart školopovinného života znamená zvýšené náklady pre rodinu, príspevok tak pomôže rodičom aspoň trocha zlepšiť rodinný rozpočet,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Ružinovský miestny úrad bude automaticky v priebehu septembra a októbra 2017 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, na základe zoznamov poskytnutých školami. Finančný príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Ružinov na Mierovej 21 a to na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade, ak má prvák iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa. Prvák zo školy zriadenej iným subjektom Ak je dieťa zapísané do školy zriadenej iným subjektom ako je mestská časť Ružinov alebo do školy mimo Ružinova, ale jeho zákonný zástupca má trvalý pobyt v Ružinove, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby, ktorá má trvalé bydlisko v Ružinove.

(mš)

 

Vydanie: September 2017