MČ Bratislava-Ružinov organizuje ZÁJAZD PRE SENIOROV VÝLET DO BUDAPEŠTI 14. október 2015

Program:

- návšteva tropikária

- pešia prehliadka historického centra mesta

Odchod: 7:30 hod. z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21.

Zájazd náročný na chôdzu. Návrat vo večerných hodinách.

Poplatok:

- Účastník zájazdu v autobuse hradí 5 EUR

- Pri dôchodku nad 525,20 EUR možnosť ísť ako samoplatca

Prihlasovanie: Do 2.10. 2015 na MiÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21

Podmienky účasti:

- nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove

- potvrdenie o výške dôchodku do 525,20 EUR/osoba

- platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas

- európsky preukaz zdravotného poistenia

V prípade vyššieho záujmu, ako je plánovaný počet účastníkov zájazdu, prebehne losovanie prihlásených seniorov spĺňajúcich podmienky účasti.

Ďalšie informácie: Referát sociálnych služieb MiÚ Bratislava-Ružinov na tel. č.: 02/48 284 285

Vydanie: September 2015