Medzinárodné návštevy na školách

Niekoľko týždňov pôsobili ružinovských školách zahraniční študenti. Mnohí z nich pricestovali z exotických krajín. Boli to dobrovoľníci z medzinárodnej študentskej organizácie Aisec. Tá ponúka rôzne stáže alebo dobrovoľníctva, ktorých hlavným cieľom nie je zarobiť peniaze, ale najmä možnosť spoznať novú kultúru a odovzdať časť tej svojej v žiakom v iných krajinách.

Dobrovoľníci boli aj Základnej škole Pavla Marcelyho a na Gymnáziu Ivana Horvátha. Počas svojho pôsobenia na Slovensku navštívili viaceré školy v celej krajine. Dobrovoľníci sa na školách venujú hlavne globálnym problémom, kultúrnych rôznorodostiam života v ich krajinách. „Tento dokáže človeku zmeniť život. Som zo Srí Lanky a spoznávanie iných kultúr mi otvorilo oči. Nerobím to pre peniaze, ale preto aby som videl úsmev na tvárach detí, ktorým prednášam. Je to už moja štvrtá škola na Slovensku, aj keď nie som platený, rozvíjam sa sám ako osobnosť. Som rád, že deťom môžem ponúknuť niečo zo svojej kultúry a ony mi na oplátku ukážu tú svoju," povedal jeden z výmenných študentov Amjed Mazook zo Srí Lanky. Dobrovoľníci si mohli vybrať krajinu, do ktorej vycestujú. Práve Slovensko je pre nich výbornou kombináciou východnej a strednej Európy a výhodným štartovacím bodom na cestovanie do ostatných krajín. „Počas projektu absolvujú aj také aktivity, kde im naši študenti prezentujú slovenskú kultúru, naše tradície a zvyky. Neobchádzajú ani problémy, ktoré máme aj my v našej krajine a porovnávajú ich s inými. Čo sme sa s nimi rozprávali, tak sú na Slovensku spokojní," uviedla koordinátorka projektu na Gymnáziu Ivana Horvátha, Oľga Kubánková. Slovenské deti sa o krajiny pôvodu výmenných študentov zaujímali a mali veľa otázok. Zaujímala ich napríklad Indonézia alebo Brazília. Ostrov Bali v Indonézii je pre dovolenkárov známy, ale rozprávať sa s niekým, kto v krajine naozaj žije, sa nestáva každý deň. „Ja som z Indonézie a deti veľmi zaujíma znak našej krajiny, ktorým je drak, Komodo. Taktiež chcú návštíviť ostrov Jáva, z ktorého pochádzam. Deti sú veľmi aktívne, pýtajú sa veľa otázok a dokážu zdielať svoje myšlienky s ostatnými," pochválila žiakov Cita, študentka z Indonézie. Na školách sa študenti venovali každej triede. Rozvrh mali upravený tak, aby mohli získať, ale i odovzdať čo najviac informácií. Pre mladšie ročníky na základnej škole bolo častokrát náročnejšie im porozumieť, lebo ich angličtina ešte nie je na takej vysokej úrovni. Počas týždňa si ju zlepšili. Hlavnou témou programu boli globálne problémy, tie sú momentálne vo svete veľmi diskutované. Je dôležité, aby deti dostali pohľad na udalosti vo svete z viacerých zdrojov, preto im práve možnosť stretnúť sa s ľuďmi zo zahraničia môže otvoriť oči. „Rozprávam sa s deťmi o rôznych problémoch vo svete. V konečnom dôsledku sme na planéte všetci spolu. Som tu preto, aby som robila niečo aj pre seba, ale hlavne pre svet. To bolo mojou motivácia účasti v tomto programu. Prišla som sem z Brazílie, ktorá má tiež veľa problémov. Samozrejme, že svojej krajine môžem pomôcť doma, ale ponúknuť informácie o Brazílii iným krajinám je omnoho lepšie. Potom nám iné štáty môžu pomôcť, stačí krajinu len spoznať a najlepšie od niekoho kto tam žije. Tento projekt je veľmi zaujímavý a dokáže dať vela hlavne mladému človeku. Každý by sa ho mal zúčastniť, či už ako dobrovoľník, ktorý navštívi cudziu krajinu, alebo ako žiak, ktorý príjme cudzincov medzi seba," uzatvorila Bruna z Brazílie.

Marianna Podlucká, foto: Gymnázium Ivana Horvátha

 

Vydanie: Marec 2018