Mesto plánuje modernizáciu električkovej trate na Ružinovskej

Mesto Bratislava plánuje modernizovať električkovú trať Ružinovskej radiály od Špitálskej ulice po konečnú električiek na Astronomickej. Rekonštrukcia má pozostávať z nahradenia zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky, ako aj realizáciu nových prevádzkových zariadení a technológií na zvýšenie kvality prepravy cestujúcich. Modernizácia trate má byť vykonaná v úsekoch Americké námestie-Karadžičova a Záhradnícka ulica od zastávky Slovanet po začiatok obratiska Astronomická. Obratisko na Astronomickej ulici bude modernizované v rámci samostatnej stavby v nadväznosti na pripravovaný prestupný uzol so železničnou zastávkou. Modernizácia trate začne najskôr v roku 2017.

(red)

Vydanie: September 2015